Synopsis om Krop og ånd i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Godkendt
  • 8
  • 2605
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2012
  • 10-04-2014

Synopsis om Krop og ånd i KLM

Eksamenssynopsis i KLM om krop og ånd.

Problemformulering
Hvad er forholdet mellem krop og ånd i nutidens Danmark?

Opgaven handler om de væsentlige nedslag fra antikken gennem middelalderen (fra Augustin til Aquinas), Luther og videre op gennem moderniteten samt perspektivering til nutidens omverden. Nedslagene omhandler områder, begivenheder og vigtige personer indenfor kristendom, livsoplysning og medborgerskab.

Underviserens kommentar

Opgaven er meget konkret og præcis.

Forfatterens kommentar

Det var den opgave der dannede baggrund for min KLM-eksamen, hvor jeg fik 12.

Indhold

1. Indledning s. 2
2. Begrebsafklaring s. 2
3. Antikken s. 2
4. Kristendommen s. 3
5. Islam s. 4
6. Middelalderen s. 5
7. Renæssance og reformation s. 5
8. Oplysningstiden s. 5
9. Modernitet s. 6
10. Det senmoderne s. 6
11. Skolen i dag s. 7
12. Konklusion s. 7
Litteraturliste s. 8

Uddrag

For at forstå hvordan forholdet mellem krop og ånd er i nutidens Danmark, mener jeg vi må se på hvad der har dannet os som danskere.
I Danmark har vi et demokratisk samfund, der bygger på kristne værdier og den evangelisk-lutherske folkekirke, hører under staten (Danmarks Riges Grundlov).
For at finde ud af forholdet mellem krop og ånd i nutidens Danmark, vil jeg belyse udpluk af religions, idé- og samfundsmæssige udvikling fra antikken til i dag, ud fra ... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Krop og ånd i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.