Synopsis i Billedkunst om abstraktkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 13
  • 3279
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 24-11-2004

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Synopsis i Billedkunst om abstraktkunst

Det er en opgave, der omhandler abstraktkunst med udgangspunkt i Carl Henning Pedersens værker, og hvordan man kan undervise børn i det.

Problemformulering
Med hvilke billedpædagogiske virkemidler kan vi gøre dele af den moderne kunst brug af
abstrakt-ekspressive udtryk håndgribelige for børn ?

Med udgangspunkt taget i et undervisningsforløb om CHP i en 3. klasse.
- Kan vi gøre børn bevidste om virkemidlerne i egen billedfremstilling, idet vi skaber
genkendelse og kobling til modernismens brug af et ekspressivt og spontant
billedsprog?
- Kan kunstværker fra modernismen, bruges til at udvikle og inspirere børns billedsprog?

Indhold

Indledning
Begrundelse for emnevalg
Problemformulering
Kultur
Relevans og Identifikation
Billedkunst og kognition
I Carl-Henning Pedersens fodspor
Problematisering
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste:
Bilag 1
Undervisningsforløb: ”I Carl-Henning Pedersen fodspor”.

Uddrag

Vi eksponeres dagligt for store mængder af billedkommunikation. De fleste børn har, når de starter i skolen allerede ubevidst udviklet egne kompetencer til at bearbejde billeder, som modtagere og skabere1. Disse er en nødvendighed i et moderne samfund. Vores opgave som kommende billedkunstlærere, er at give børn en forståelse for værdien i det at have sit eget billedsprog, videreudvikle deres billedkompetencer, samt fastholde dem i en fordybelse. Dette som et modstykke til børns tilbøjelighed til ellers kun at bevæge sig på overfladen af tilværelsen. Det må være lærerens rolle at gøre børn bevidste om påvirkningen af billedstrømmen... Køb adgang for at læse mere

Synopsis i Billedkunst om abstraktkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.