Abstraktkunst | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 13
  • 3279
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 24-11-2004

Undervisningsforløb: Abstraktkunst | Synopsis

Det er en opgave, der omhandler abstraktkunst med udgangspunkt i Carl Henning Pedersens værker, og hvordan man kan undervise børn i det.

Problemformulering
Med hvilke billedpædagogiske virkemidler kan vi gøre dele af den moderne kunst brug af
abstrakt-ekspressive udtryk håndgribelige for børn ?

Med udgangspunkt taget i et undervisningsforløb om CHP i en 3. klasse.
- Kan vi gøre børn bevidste om virkemidlerne i egen billedfremstilling, idet vi skaber
genkendelse og kobling til modernismens brug af et ekspressivt og spontant
billedsprog?
- Kan kunstværker fra modernismen, bruges til at udvikle og inspirere børns billedsprog?

Indhold

Indledning
Begrundelse for emnevalg
Problemformulering
Kultur
Relevans og Identifikation
Billedkunst og kognition
I Carl-Henning Pedersens fodspor
Problematisering
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste:
Bilag 1
Undervisningsforløb: ”I Carl-Henning Pedersen fodspor”.

Uddrag

Begrundelse for emnevalg
Vi var til at starte med af den overbevisning, at børn i arbejdet med moderne kunst(startede omkring 19102) har en forståelsesbarriere der skal nedbrydes.
Dette til trods for, at børn efter vores opfattelse, er tættere på den fantasi og overvirkelighed
man i den moderne kunst har stræbet efter at få frem.
Vi er interesserede i at udvide børns referencerammer inden for billedsproget, og ikke mindst prøve at opnå den adgang til deres fantasi der er mindst muligt påvirket af popkulturen
(markedsunderholdning, reklamer, biografer, tegneserier etc.).

At udvikle et billedsprog er vigtigt for børn i de første skoleår, hvor den intellektualiserende skole indfører dem i verbale og abstrakte tankeformer. De må, som en kontrast hertil, indføres
i æstetiske læreprocesser. Dermed sikres, at den sanselige og symboliserende måde at tænke og erkende på, ikke stagnerer.

Vores motivation for at vælge Carl-Henning Pedersen (CHP), er at vi finder ham inspirerende.
Vi tænkte at hans billeder ville appellere til børn, da han igennem værkerne fortæller en
historie, som de kan digte videre på.
Vi havde en idé om, at hans naivistiske malemåde kunne give børn mod på at eksperimentere med deres eget billedsprog... Køb adgang for at læse mere

Abstraktkunst | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.