Synopsis til eksamen om klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2231
  • PDF
  • Læreruddannelsen i Silkeborg
  • 2015
  • 15-10-2015

Synopsis til eksamen om klasseledelse

Her finder du en synopsis til eksamen i almen didaktik om klasseledelse.

Problemformulering
Hvad kendetegner god klasseledelse, og hvordan skaber man rammerne for et godt og inkluderende læringsmiljø i klassen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvad er klasseledelse? 4
Adfærdsledelse 4
Læringsledelse 5
Klasseledelseskompetencer 5
Relationelle kompetencer 6
Didaktiske kompetencer 6
Adfærdsledelse 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Hvad er klasseledelse?
Begrebet klasseledelse udspringer af det amerikanske 'Classroom management', og har vundet indpas i Danmark i takt med det stigende fokus på demokrati og dialog. ”Classroom management bygger i sin oprindelse på en behavioristisk og adfærdspsykologisk tankegang. Denne tankegang går ud fra, at en stor del af den adfærd vi udviser - hvad enten den er hensigtsmæssig eller det modsatte - er indlært i vores samspil med omgivelserne”(Bang-Larsen 2004).

Men klasseledelse kan iflg. Peter Andersen ikke alene reduceres til ledelse af elevers adfærd, begrebet skal forstås som en kombination mellem klasse-, læringsledelse og god undervisning. God klasseledelse handler derfor om at skabe rammerne for et godt læringsmiljø, hvor alle elever får mulighed for at udvikle sig optimalt såvel fagligt som socialt.4 Ifølge Ole Løw og Elsebeth Jensen kan klasseledelse defineres som ”lærerens kompetence til at skabe en positiv, samarbejdende og inkluderende klassekultur, motivere til deltagelse og til at skabe arbejdsro”... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til eksamen om klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.