Synopsis til dansk eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 2709
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2012
  • 18-06-2013

Lærerfaglig analyse: Synopsis til dansk eksamen

En synopsis til brug for dansk eksamen i lærereksamen. Kultur i danskundervisningen - æstestisk forståelse og en lærerfaglig analyse af HC Andersens digt "Danmark, mit fædreland".

Problemformulering
Min problemformulering som ligger til grund for denne synopsis er:

Hvilke lærerfaglige overvejelser bør jeg gøre ved planlægning af undervisning på 7. klassetrin med temaet ”Kultur GPS” som skal lede hen imod at fremme elevernes kulturelle bevidsthed og deres æstetiske forståelse?

Jeg har følgende problemstillinger:

Hvad forstår jeg ved kultur og æstetisk forståelse? Og hvordan begrunder jeg valget af en tekst fra den romantiske periode?

Underviserens kommentar

Flot analyse af HC Andersens digt "Danmark, mit fædreland"
Opgaven samt mundtlig eksamen gav 12

Forfatterens kommentar

Under mundtlig eksamen blev digtet sammenlignet med Isam B's sang

Indhold

1. Indledning 4
2. Problemformulering 4
a. Hvad forstår jeg ved kultur? 4
b. Hvad forstår jeg ved æstetisk forståelse? 5
c. Hvordan kan en ældre tekst fra den romantiske periode fremme
elevers kulturelle bevidsthed? 5
3. Valg af mål 6
4. Valg af materiale 6
5. Valg af metode 7
6. Lærerfaglig analyse af H.C. Andersens ”Danmark, mit fædreland” 8
7. Konklusion 10
8. Litteraturliste 11

Uddrag

1. Indledning
Det at være dansk bliver hele tiden diskuteret – både i medierne og i klasseværelserne rundt om i Danmark. Vi lever i et stadig mere og mere globaliseret samfund og for at kunne forholde os til andre kulturer skal vi være bevidste om vores egen.

På baggrund af ovenstående vil jeg i denne synopsis forsøge at belyse hvordan jeg ved hjælp af undervisning i og med litteratur kan fremme elevernes kulturelle bevidsthed og æstetiske forståelse.
Jeg vil begrunde mit tekstvalg – H. C. Andersens ”Danmark, mit fædreland” - samt foretage en lærerfaglig analyse af den valgte tekst. Mine forslag til et undervisningsforløb med elevopgaver samt perspektivering vil jeg komme ind på ved den mundtlige eksamen, hvorfor dette ikke medtages i denne synopsis.

---

6. Lærerfaglig analyse af H.C. Andersens ”Danmark, mit fædreland”
For at kunne inddrage en tekst i undervisningen er det nødvendigt at lave en lærerfaglig analyse, således at jeg som lærer indkredser de træk ved teksten der har betydning for læseroplevelsen, og de træk der kan sætte en fortolkningsproces i gang (Illums Hansen, T., s. 30).

Jeg deler min lærerfaglige analyse op, som den er opstillet i Thomas Illums Hansen bog Procesorienteret litteraturpædagogik (Illum Hansen. T., s. 31):... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til dansk eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.