Synd og syndefaldsmyten | Religion | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 15
  • 5672
  • PDF
  • 2018
  • 13-12-2018

Synd og syndefaldsmyten | Religion | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve i Kristendomskundskab/religion.

Problemformulering
Definer begrebet synd i et kristent perspektiv og undersøg om hvorfor begrebet ofte bliver
koblet til en religiøs forståelse. Analysér hvorfor syndefaldsmyten er blevet til og skab en
sammenhæng til Romerbrevet. Afslutningsvis inddrag Islams forståelse på menneskesynet,
samt syndsbegrebet og inddrag efterfølgende de 7 dødssynder som en perspektivering.

Indhold

Indledning
Metode
Teori
Redegørelse
Syndsbegrebet
Analyse
Syndefaldsmyte
Romerbrevet
Diskussion
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
“Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg”
Netop dette citat fra Romerbrevet kapitel 7:15 af Paulus fik os, som kommende religionslærere, til at reflektere over spørgsmålet, om hvor syndigt mennesket er, og hvordan man som individ kan måle, hvad der er moralsk korrekt for en selv i forhold til det at synde. Begrebet kan defineres i forskellige aspekter, som kan være med til at danne elever og give dem mulighed for at reflektere over disse nedenstående spørgsmål:

(i) Er synd et religiøst begreb?
(ii) Hvornår er et menneske syndig?
(iii) Hvorfor synder et menneske?
(iv) Hvorfor er syndsbegrebet overhovedet opstået?

Opgaven er relevant for vores virke som fremtidige religionslærere i forhold til, hvorvidt man, som menneske, bevidst og ubevidst kan handle ud fra sine instinkter uden at overveje, om disse handlinger er korrekte i en bredere forstand. Synd er noget, som tit kan sammenkobles i et religiøst perspektiv, hvilket vi gerne vil undersøge årsagen til og sætte det op til en etisk samtale med vores elever.
Som følge af overvejelserne har vi valgt at foretage en omfattende redegørelse af begrebet ”synd” i forskellige aspekter, hvorefter vi vil analysere “Romerbrevet og Syndefaldsmyten”, da dette ligger op til et kristent syn på begrebet synd. Slutteligt vil resultaterne fra analysen sættes op til en diskussion, hvor vi vil se på Islams definition af begrebet synd og hvordan dette adskiller sig fra den kristne. Endelig vil vi inddrage de 7 dødssynder, som vi ønsker at koble til et nutidigt perspektiv og samtale med vores elever, om hvad der er religiøst og moralsk set er korrekt og ikke korrekt.

Metode
Vi har valgt at undersøge definitionen af begrebet synd i et nutidigt og kristent perspektiv. For at undersøge dette vil vi analysere Syndefaldsmyten og Romerbrevet, hvorved en narrative og en fænomenologisk tilgang vil blive anvendt. Den førstnævnte tilgang kan have fokus på fortællinger, myter samt historier, og den sidstnævnte tilgang kan ligge op til en fælles filosofisk samtale i klasserummet om almen tilværelsesspørgsmål.

Afslutningsvis vil syndsbegrebet blive diskuteret. Såvel det islamiske som det kristne perspektiv vil blive inddraget i diskussionen. Sidst men ikke mindst vil de 7 dødssynder blive inddraget og derved at give et mere nutidigt forståelse af begrebet synd. Vi ønsker, at det skal være en optakt til samtaler i undervisningen om, hvad der er etisk korrekt og ikke-korrekt i forhold til det religiøse og moralske. Dette kan være med til at bidrage til elevernes dannelse og forståelse for flere kulturer og religioner... Køb adgang for at læse mere

Synd og syndefaldsmyten | Religion | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.