Svømmelærer i folkeskolen | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 8
  • 1822
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 15-08-2019

Svømmelærer i folkeskolen | Undervisningsforløb

Undervisningsforløb til svømmelærer i folkeskolen.

Målsætning
Målsætning ift. mit forløb har været, at jeg på egen hånd kunne planlægge, gennemføre og afslutningsvis evaluere på dagen/forløbet. Alt dette gennem lektionsplaner, hvor der var tydeligere refleksioner, målsætninger, pædagogisk tækning og ikke mindst svømmeaktiviteter. Gennem forløbet har jeg specifikt med svømmefaglige færdigheder. Herunder ift. at kunne mestre crawl, rygcrawl og brystsvømning.

Uddrag

Svømning.

Indledning
”Eleverne skal kunne sikre sig selv i vand, kunne begå sig ansvarligt i vand, og kunne udføre bjærgnings- og livredningsteknikker. Herudover skal eleverne introduceres til 4 svømmediscipliner”. (emu.dk)

Følgende beskrivelser, taget direkte ud fra folkeskolens forenklede fællesmål, kommer det tydeligt til udtryk, at svømning er en obligatorisk del af faget idræt på henholdsvis 3 – 5. Klasse. Derfor har jeg fundet det relevant at tage kurset, som svømmelære i folkeskolen. Forløbet som jeg har været igennem, har været på syv uger. Svømmetimerne fandt sted på højskolen i Silkeborg. Til undervisningen var eleverne delt op således, at der var et hold for ”begynder”, et hold for de ”letøvede” og holdet ”øvede”, hvilket jeg var underviser på.

Det var lidt varierende ift. antallet af svømmere på mit hold, grundet en del sygdom, og derudover enkelte elever, som enten skiftede skole eller kom til. Gennemsnitligt var der ca. mellem 10 – 15 elever.

---

Mål og delmål for undervisningen
Målene for undervisningen er bygget op efter en progression, hvor Mihaly Czitszentmihalys model omkring flow har været det bærende element igennem hele forløbet. Som jeg har beskrevet tidlige i opgaven har der været stor forskel på elevernes kompetencer, hvilket derfor betød, at der måtte være en del differentiering sådan, at eleverne hele tiden har haft muligheden for, at kunne begå sig tæt på flowzonen. Czitszentmihaly beskriver, at flow opstår som et match mellem udfordringens karakter og kapacitetens niveau, og at de to ting skal balancere for, at der kan blive tale om en flowtilstand. (emu.dk)

Med dette taget i betragtning, har jeg fra forløbets start, lavet en række mål for hele forløbet, og endvidere en række delmål for hver enkelt... Køb adgang for at læse mere

Svømmelærer i folkeskolen | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.