Bacheloropgave om sundhed og handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Hjemkundskab)
  • Godkendt
  • 34
  • 11458
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 27-03-2007

Bacheloropgave om sundhed og handlekompetence

Bacheloropgave i hjemkundskab om sundhed og handlekompetence

Problemformulering:
Hvordan kan læreren i faget hjemkundskab fremme elevernes motivation og handlekompetence for en sundere livsstil, når vi i praksis også skal tage højde for elevernes sociale baggrund og forudsætninger?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metodeovervejelser 3
Del 1. Begreberne sundhed, handlekompetence, motivation og habitus 6
Sundhedsbegrebet 6
Handlekompetence og de tre kernekompetencer 7
Erfaring og handlekompetence 9
Handlekompetence i undervisningen 10
Motivationsbegrebet 11
Motivation for undervisning 11
Habitus og vaner 12
Sammenfatning 13
Del 2. Elevernes kostvaner i dag og i den fremtidige skole 15
De unge i dag 15
De unge og frisættelsen 17
Ernæring og måltider 18
Ernæring 18
Næringsstoffer 19
Måltider i hjemmet og skolen 21
Folkeskolens rolle 23
Uligheder i samfundet 25
Uligheder og ”rigtig” mad i hjemkundskabsundervisningen 27
Sundhedsfremme i folkeskolen 28
Konklusion 30
Perspektivering 31
Litteraturliste 33

Uddrag

Metodeovervejelser
Jeg vil dele opgaven op i to dele. Første del er tænkt som en forklaring af begreber, hvor jeg vil
uddybe min problemformulering. I anden del vil jeg behandle min problemstilling.
Del 1
Jeg vil i opgaven bruge ordene sund og usund, men hvad er egentlig sundt og usundt? Jeg vil
definere disse to ord, for at kunne bruge dem i den rette mening. Hertil vil jeg bruge
”Firefeltsmodellen”3, som er blevet brugt i projektet ”Den Sundhedsfremmende Skole”. Et projekt
som handler om, at fremme sundheden i skolen ved at udvikle fornuftige og holdbare alternativer til
et problematisk moraliserende paradigme inden for sundhedsundervisning i folkeskolen, hvor der
samtidig bliver peget på nødvendigheden i at holde fast i en sundhedsmæssig faglighed i
undervisningen. Jeg vil bruge denne definition, da dette sundhedsbegreb også omfatter livsstil og
levevilkår jf. min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om sundhed og handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.