Styrke børns turtagning | PUKÆA projekt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Ingen givet
  • 11
  • 2522
  • PDF
  • 2019
  • 14-06-2019

Styrke børns turtagning | PUKÆA projekt

Projekt om at styrke børns evne til turtagning.

"Vi observerede på en legeplads i en vuggestue, hvor vi ser et problem ved rutschebanen. Vi skaber derfor en aktivitet, som skal styrke børnenes evne til at besidde turtagning."

Forfatterens kommentar

Vi manglede dog en mere konkret konklusion

Indhold

Observation og Indledning 3
SMTTE-modellen 4
Mål 5
Tiltag 5
Positiv ledelse 5
Afvent barnets reaktion 6
Guiding og bekræftelse 6
Tegn 7
Evaluering i vuggestuen 7
Evaluering af aktivitet 8
Bilag Dokumentation: 10

Uddrag

Observation og Indledning
Vores projekt tager udgangspunkt i observationer, vi har lavet i en vuggestue. Vi har valgt at observere børns aktivitet på en legeplads, da vi er interesserede i vidensmålet
“socialiserings- og interaktionsprocesser samt inkluderende pædagogisk praksis,” hvilket vi forventede at få indsigt i, ved at observere børnenes leg. Observationsmetoden, vi har anvendt, er situationsbeskrivelse, som er en dokumentationsmetode, der gør andre i stand til at sætte sig ind i de situationer, der har udspillet sig. (Højbjerg, 2015, s. 86) Her handler det om, så vidt det er muligt at udelade sine egne forforståelser samt vurderinger af de situationer man observerer. Vha. observation på sidelinjen, har vi haft en udforskende tilgang, frem for en selektiv opmærksomhed. Det har vi gjort for at møde situationen med en åbenhed, der kunne vise os noget om socialiserings- og interaktionsprocesser, som vi ikke nødvendigvis selv havde forestillet os ville opstå. (Højbjerg, 2015, s. 86)
Metoden vi har gjort brug af, lægger vægt på, at man ikke blot skriver observationer ned når der foregår noget særligt, men at ens opmærksomhed også er på hverdagslige situationer, hvor man ikke umiddelbart forventer, at der opstår noget særligt.
Netop denne pointe oplevede vi selv vigtigheden i, efter vi havde lavet vores observationer. Vi opdagede først alle de interessante scenarier, der udspillede sig, da vi gennemlæste de observationer, vi havde lavet. Her blev mange tematikker og problemstillinger synlige for os, hvorfor vi syntes, den udforskende tilgang har været nyttig. Problematikken vi har valgt at dykke ned i, omhandler turtagning. Situationen udspillede sig ved en rutsjebane, hvor flere børn begyndte at græde, fordi andre børn ikke ventede med at rutsje, til det var deres tur. Det resulterede i, at de rutsjede oveni hinanden og derfor måtte en af pædagogerne stille sig ved rutsjebanen og vise dem hvordan de skulle vente med at rutsje, til det blev deres tur.
Vi har valgt at arbejde med netop denne problematik da vi synes det er en væsentlig og meget vigtig ting, at børnene kan beherske turtagning, og at de lærer at tage hensyn når de leger. Turtagning er noget, der hele tiden finder sted, når man interagerer med andre mennesker, hvorfor det er vigtigt at lære børnene det. Det gælder både når man taler, og skal vente på, at det er ens egen tur til at sige noget, eller hvis der eksempelvis bliver delt mad rundt og man skal vente med at tage, til det er ens tur. Vores didaktiske mål har derfor fokus på turtagning. Vi vil arbejde med en aktivitet, hvor vi tænker, at børnene vil få trænet forståelsen for turtagning... Køb adgang for at læse mere

Styrke børns turtagning | PUKÆA projekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.