Afløsningsopgave om sociologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 16
  • 5793
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 1999
  • 26-01-2012

Afløsningsopgave om sociologi

Afløsningsopgave i samfundsfag indenfor sociologi om idéer om styring af det moderne menneske.

Problemformulering:
Velfærdsstaten pålægger det fra naturen ”frie” individ snævre bånd og sløver hermed menneskets fornemmelse for initiativ og organisk solidaritet. Liberalismen anskues altså i dag af mange som en styreform, der forfægter individets absolutte frihed og suverænitet over for statsmagten, men er dette virkelig tilfældet? Foregår der ikke noget bag om ryggen på individet, som individet ikke selv er herre over og derved ikke kan kontrollere eller m.a.o. – styrer liberalismens praksis menneskets krop og bevidsthed?

Indhold

Idéer om styring af det moderne menneske___________________________________________2
En kritik af liberalismen som styreform__________________________________________2
Indledning og problemformulering______________________________________________2
Teorier og perspektiver________________________________________________________3
Et historisk tilbageblik på liberalismens fødsel_____________________________________4
Analyse af liberalismen som styreform set gennem Foucault og Donzelot_______________6
Vurdering__________________________________________________________________10
Konklusion_________________________________________________________________12
Et didaktisk perspektiv på undervisning i sociologi i samfundsfag___________________13
Litteratur__________________________________________________________________16

Uddrag

Indledning og problemformulering
De seneste års kriser og opbrud i socialistiske regimer har betydet, at liberalismen som politisk filosofi er rykket ind i vor bevidsthed som et positivt og bedre alternativ. De faktisk eksisterende socialismeformer er af diverse landes indbyggere blevet målt med liberalismen og forkastet uden megen tøven. Den franske revolutions frihedsideal frihed, lighed og broderskab er genopstået på fjerne egne af kloden, og I’ll rather die without democracy var et slogan, der blev benyttet af studenterne på Tiananmen pladsen i Peking i 1989. Samme frihedsidealer satte samme år Østberlins indbyggere i bevægelse.
Filosofier og ideer - hvordan opstår de i forhold til virkeligheden, i forhold til liberalismens praksiser og styreformer? Dette er nogle af de problemstillinger, som jeg i denne opgave vil prøve at tage op til en diskussion med udgangspunkt i nogle af den franske filosof og vidensarkæolog Michel Foucaults senere skrifter, som han skrev inden sin død i 1984... Køb adgang for at læse mere

Afløsningsopgave om sociologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.