Studieprodukt om vikingetiden

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Historie
 • Godkendt
 • 12
 • 3660
 • PDF
 • Læreruddannelsen Silkeborg
 • 2011
 • 04-06-2013

Studieprodukt om vikingetiden

Studieprodukt i historie om vikingetiden.

Opgaven tager udgangspunkt i undervisning af en 4. klasse.

Problemformulering
”Hvordan kan man tilrettelægge et undervisningsforløb, der tilgodeser fagliglæsning og samtidig arbejder med elevernes kildekritiske sans?"

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Læsevejledning 3
Kanonpunktet 4
Fællesmål 4
Trinmål for 4. klasse 5
Kildekritik 6
Faglig læsning 6
Læringsstile 7
Undervisningsmuligheder 7
Vikingetogter 8
Jellingstenen 8
Andet 8
Opsummering 9
Litteratur 10
Bøger 10
Internet 10
Andet 10
Sekundærlitteratur 10
Bilag 1 11

Uddrag

Indledning
Det kan være svært for elever i den senmoderne verden at forholde sig til emner der ligger tilbage før det
20. århundrede1. Så hvordan kan man være med til at aktualisere den gamle historie og gøre eleverne interesserede i denne? Hvis man tager et emne som vikingetiden, så er det ikke utvivlsom at eleverne allerede kender til denne i større eller mindre omfang. De har måske hørt om vikingeskibe, vikingetogter og vikingehjelme, som kan ses blandt tilskuerne i parken eller på tv når landsholdet spiller kamp. Men kender de den egentlige historie om vikingerne og deres færd? Og hvad har vikingetiden haft af betydning for os i dag? Måske har eleverne set tegnefilm som f.eks. Asterix og vikingerne eller læst tegneserier der fortæller om vikingetiden, men fortæller sådanne medier den absolutte sandhed? Hvordan gør man eleverne opmærksomme på at sådanne kilder måske har haft en frihed til at sætte deres eget præg på den egentlige historie? Hvor får man egentligt sin viden fra? Og hvorfor er det vigtigt at man tænker over dette? Og når man så arbejder med læste kilder, hvordan sikrer vi os, som lærere, at eleverne kan finde ud af at læse disse. Hvordan sikrer vi os at eleverne får noget ud af det materiale de skal arbejde med? Er der nogle redskaber som vi kan bruge i denne sammenhæng?

Læsevejledning
Jeg vil starte med at se på kanonpunkterne for faget historie, for at se hvordan man kan arbejde med emnet omkring vikingetiden. Herefter vil jeg se på fællesmål og trinmål, hvor jeg vil gøre mig nogle overvejelser over hvordan man kan arbejde med disse. Når jeg ser på hvordan man kan tage eleverne ud i lokalsamfundet, vil jeg tage udgangspunkt i området omkring Horsens, da det er her jeg håber på at finde arbejde, når jeg er færdig på seminariet. Herefter vil jeg gå lidt ned i arbejdet med kildekritik hvorefter jeg vil se på fagliglæsning. Når dette er gjort vil jeg gøre mig nogle overvejelser om, hvordan man kan undervise i emnet om vikingetiden og slutte af med en opsummering... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om vikingetiden

[1]
Bedømmelser
 • 16-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  hjælpsom opgave, den var rigtig god.