Studieprodukt om vandløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 8
  • 2330
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 21-04-2015

Studieprodukt om vandløb

Studieprodukt i Natur/teknologi med en undersøgelse af et vandløb. I dette studieprodukt et vandløb ved Gudenåen.

Vi vil undersøge om:
Vandets gennemstrømning i åen har nogen indflydelse på vandets gennemskinnelighed og bundforhold og på hvilke dyr og planter der lever på to forskellige undersøgte steder, samt om man kan bruge naturfaglig teori som baggrund for en forståelse af sammenhængen imellem næring og iltindhold og dyr og planter.

Ved at prøve os frem på stedet vil vi undersøge og samle data og derefter sammenligne dem og se om der i teorien kan siges noget om et vandløbs levesteder i forhold til gennemstrømning og derved iltning. Dette gør vi ved at søge mere viden om vandløbet som levested og kredsløb.

Forfatterens kommentar

Min undervisers kommentarer er i opgaven.

Indhold

1. Præsentation af lokalitet:
2. Faglighed:
3. Hypotese:
4. Undersøgelsesmetode og dataindsamling:
Analysen:
Vurdering og Konklusion:
5. Teoridel:
6. Slutmål/trinmål:
Diskussion

Uddrag

2. Faglighed:
I denne opgave vil vi arbejde med vandløbet og dets kredsløb indenfor biologien i natur/teknik og især med henblik på vandgennemstrømningen og dens indflydelse på flora og fauna på to forskellige steder i Gudenåen.

Vi vil undersøge ved at samle data i form af billeder af stederne og af de dyr og planter vi finder på levestederne og bruge teori omkring vandløbets kredsløb og økologi og hvad der i teorien burde skabe gode betingelser for et levende vandmiljø.

Faglige begreber er således, vandgennemstrømning, iltforhold, levesteder, flora, fauna, fotosyntese og respiration.

Formålet og indholdet koncentreres om, at børnene kan få et indblik i nærmiljøets plante og dyreliv ved selv at undersøge naturen og blive mødt med teori om betingelser for vandløb og sammenspillet med dyreliv og planter ... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om vandløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.