Studieprodukt om undersøgelseslandskab og IT

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 1911
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 04-06-2013

Undervisningsforløb: Studieprodukt om undersøgelseslandskab og IT

Studieprodukt om tal og algebra i matematik på mellem- og sluttrinnet.

Der tages udgangspunkt i Ole Skovmoses undersøgelseslandskab.

Undervisningsforløbet strækker sig over 8 lektioner og Målet med forløbet er, at eleverne får kendskab til to ligninger med to ubekendte.

Indhold

Indledning 2
Didaktik 2
Noter 2
Disposition 3
Didaktiske overvejelser 4
Rammer 4
Indhold 4
Lærerproces 4
Undervisningsforløb 4
Mål 5
Formål 5
De 4 CKF'er 5
Elevforudsætninger 6
Evaluering 6
Litteraturliste 7
Bilag 1 8
Bilag 2 11

Uddrag

Indledning
Tal og algebra handler om arbejdet med tal og bogstaver inden for matematikken. Det er to begreber, der har stor betydning i den matematiske verden. Det er dog ikke kun i den matematiske verden at tal og algebra kommer til udtryk, men også i hverdagen. Ifølge fællesmål for matematik skal eleverne kende til de reelle tal, og kunne anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge. Det er derfor ikke kun vigtigt, at eleverne kan se emnet tal og algebra i matematikken, men også i hverdagsrelaterede situationer. I dette studieprodukt har vi lagt vægt på undersøgelseslandskaber og it, hvor eleverne herigennem skal få kendskab til to ligninger med to ubekendte. Eleverne skal selv opdage emnet gennem hverdagsrelaterede opgaver, hvorefter de igennem it skal kontrollere deres resultater.

---

Undervisningsforløb
Uden nogen indledning eller forklaring bliver eleverne inddelt i tilfældige grupper, hvor de får udleveret et papir med nogle oplysninger og spørgsmål.1 Her får eleverne af vide, at de skal få så meget matematik ud af disse papirer, som de finder muligt. De skal som minimum svare på spørgsmålene, men de må gerne finde matematik ud over spørgsmålene. De skal også forberede et produkt, som de kan bruge ved en fremlæggelse af opgaven. De får to lektioner til denne... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om undersøgelseslandskab og IT

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.