Undervisningsforløb til 6. klasse om terningspil

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 1928
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 16-04-2013

Studieprodukt: Undervisningsforløb til 6. klasse om terningspil

Studieprodukt i matematik om stokastisk og evaluering ved portefølje. Studieproduktet inkluderer et undervisningsforløb til 6. kl. om terningspil, it, fremlæggelser og udvikling af porteføljer.

Indhold

Introduktion til undervisningsforløbet 3
Gennemgang ved brug af den didaktiske relationsmodel 3
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Mål 4
Matematiske kompetencer 4
Matematiske emner 4
Matematik i anvendelse 4
Matematiske arbejdsmåder 4
Indhold 5
Lektion 1 – Spilledag 5
Lektion 2 – Datafortolkning 5
Lektion 3 - Fremlæggelser 5
Lektion 4 - Individuelt arbejde 5
Lektion 5 – Parvis rettelse af ark og portefølje opdatering 5
Lektion 6 – Opfølgning på portefølje 5
Læreprocesser 6
Vurdering / Evaluering 6
Portefølje 6
Vurdering af portefølje som evalueringsværktøj 7
Referencer 8

Uddrag

Introduktion til undervisningsforløbet
”Hvad har du lavet i skolen i dag?” Forældre stiller ofte deres skolebørn dette spørgsmål og mange genkender også det umiddelbare svar fra barnet: ”Det ved jeg ikke.” En måde hvorpå man kan skabe overblik over elevens udvikling er ved at benytte portefølje som et evalueringsværktøj.
Det matematikdidaktiske emnevalg for studieproduktet er dermed målsætning og evaluering ved brug af portefølje. Der tages udgangspunkt i det fagdidaktiske emne Statistik og sandsynlighedsregning. Herfra har vi valgt delemnet Sandsynlighed ved terningekast med fokus på udvikling af elevernes vurdering og analyse af et givent datasæt.
Undervisningen forløber sig over seks lektioner i en klasse på sjette klassetrin og vil indeholde terningspil, it, fremlæggelser og udvikling af porteføljer.

---

Indhold
Lektion 1 – Spilledag
Første lektion påbegyndes med en introduktion til undervisningsforløbet hvor formålet pointeres, og dermed hvad det er, eleverne skal kunne efter endt forløb. Herefter inddeles eleverne i mindre grupper og får herefter uddelt et spil.

Formålet med spilledagen er at få indsamlet det datasæt, som eleverne skal anvende i de efterfølgende lektioner. Data indsamles ved hjælp af hver gruppes computer, på hvilken eleverne deler et fælles Google Spreadsheet, hvori alle gruppernes terningslag indskrives... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til 6. klasse om terningspil

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.