Studieprodukt om den sociale arv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 2921
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 07-05-2013

Studieprodukt om den sociale arv

Studieprodukt i samfundsfag om den sociale arv i Danmark.

En opgave som omhandler om der stadig i dagens Danmark findes social arv, eller om begrebet er misvisende.

Problemformulering
Hvad er den sociale arv, og i hvilket omfang eksisterer den i Danmark?

Underviserens kommentar

Underviser 1:
Måske flere modeller til at beskrive begreberne
Model for de forskellige synspunkter – for og imod

Underviser 2:
Godt med citat i indledning
God problemformulering
Kunne have været mere præcise med vores forståelse af social arv – i opgaven er der fokus på uddannelse
God figur i sommerfuglemodellen
Muligvis bruge bourdieu mere
Giddens versus bourdieu– hvor frit er mennesket?
God litteraturliste
Diskussion – overvej overskrift – mere gældende for indholdet

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Habitus 3
Biologisk arv 3
Social arv 4
Socialiseringsproces 4
Social mobilitet 5
Social arv og statistik 5
Arv af uddannelsesniveau 6
Social arv – en myte? 8
Diskussion 8
Konklusion 9
Bibliografi 9

Uddrag

Indledning:
Fra politisk hold har social arv efterhånden længe været på dagsordenen ligesom det ovenforstående citat af tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, også giver udtryk for. Der har altså med andre ord, igennem en årrække, været fokus på børn fra de såkaldte socialt belastede miljøer fra samfundets side. Ideen om den sociale arv giver da også god mening, og mange vil anse det som ren og skær fornuft at drage paralleller mellem et barns opvækst i et socialt belastet miljø og dets problemer og udfordringer sidenhen i det voksne liv. Spørgsmålet er så imidlertid, om ”social arvs”-begrebet reelt har sin berettigelse, og hvorvidt dets brug i den sociale debat kan forsvares?

---

Diskussion
Det har længe været kendt, at der er en sammenhæng mellem forældre og børns uddannelsesniveau, hvilket figur 2-4 også underbygger. Figurerne viser, at børn af ufaglærte forældre har større sandsynlighed for selv at ende som ufaglærte, mens børn af forældre med en videregående uddannelse i højere grad selv får en uddannelse. Det samme ses inden for en lang række områder som for eksempel kriminalitet, fattigdom og vold i familien, hvor børn der er opvokset i socialt belastede miljøer, som minimum, har... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om den sociale arv

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.