Sang i musik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Ingen givet
  • 10
  • 2213
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2013
  • 02-05-2013

Sang i musik | Studieprodukt

Studieprodukt i musik om sang i musik

Problemformulering

Hvordan kan sang i musikundervisningen være med til at udvikle eleverne personligt i folkeskolens indskoling/mellemtrin?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Stemmen – fysisk og psykisk 3
Stemmedannelse 4
Det sanglige ”stemmeværd” 4
Sangens tradition 6
De tre dimensioner 6
Sange som indhold 6
Sange som middel 7
Syngeaktiviteten er indhold 7
Diskussion/konklusion 8
Afrunding 9
Litteraturliste 9
Bilag 9

Uddrag

Metode
I min opgave vil jeg benytte mig af stemmepædagog Susanna Eken, der beskriver sammenhængen mellem ”psyke og soma” (Susanna Eken, Den menneskelige stemme, s. 15) og musikpædagog Linda Vilhelmsen og hendes viden om ”det sanglige stemmeværd” (Banduro i Linda Vilhelmsen, 2003, s. 84). Jeg vil også benytte mig af professor, dr.pæd. Frede V Nielsen. og hans tre dimensioner af sangundervisningen i folkeskolen (Frede V Nielsen, 2006, s. 165). Derudover vil jeg belyse nogle af Cathrine Sadolins erfaringer og teknikker, som er beskrevet i ”Komplet sangteknik”.
Alle disse ovenstående forfattere har hver især skrevet bøger, der efter min overbevisning, bl.a. forklarer, hvad det at bruge stemmen gør ved en. Både fysisk og psykisk.
Jeg kan af gode grunde ikke komme ind på alt, hvad de har skrevet, så mit fokus vil være på sangen.
Til sidst vil jeg diskutere/konkludere brugen af de gennemgåede emner.

Stemmen – fysisk og psykisk
Når vi fødes, følger der, i de fleste tilfælde, en stemme med. Den stemme udvikles, i takt med at vi vokser. Den kan præges via flere forskellige parametre, alt efter arv, opvækstmiljø og placering i familiemønsteret (Susanna Eken, Den menneskelige stemme, s. 15). Susanna Eken beskriver i sin bog sammenhængen mellem det psykiske (psyke) og det fysiske (soma) (Ibid, s. 15, 16) og at de to sider hænger meget sammen. Sammen med de andre parametre er de med til at bestemme, hvordan vores stemmer skal lyde... Køb adgang for at læse mere

Sang i musik | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.