Studieprodukt om religionens rolle i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 9
  • 2273
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 22-08-2013

Studieprodukt om religionens rolle i folkeskolen

Studieprodukt i religion omhandlende buddhismen og kristendommens rolle i Danmark.

Problemformulering
Hvilken rolle har buddhisme fået hos danskerne i dag i forhold til kristendom, og hvordan skal jeg som kristendomskundskabslærer forholde mig til dette?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Læsevejledning 3
Kristendommens og buddhismens rolle i Danmark, og i folkeskolen 4
Kort om buddhisme 6
Nirvana 6
Theravada 6
Mahayana 6
Vajrayana 7
Buddhisme i undervisningen 7
Afslutning 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
I mange år har islam været den religion der, ud over kristendommen, har været mest fokus på i den danske folkeskole. Dette har været på den baggrund, at flere og flere elver i den danske baggrund har muslimsk baggrund, og det har derfor været, og er stadig, vigtigt at især de etnisk danske elever har fået et kendskab til en kultur og en religion, som de møder i deres hverdag, men som kan være anderledes end den de selv er vokset op med.
Set med religiøse briller er der dog begyndt at ske en udvikling i det danske samfund. Vi ser flere og flere, som bekender sig til buddhisme. Hvor mange af de, som bekender sig til islam, er kommet til Danmark af forskellige årsager, så ser vi nu, at de som bekender sig til buddhismen er etniske danskere som ad forskellige veje har fundet frem til buddhismen.

Læsevejledning
Jeg vil starte med at se på buddhismens og kristendommens rolle i det danske samfund og i den danske folkeskole ved hjælp af Viggo Mortensen og Morten Thomsen Højsgaard. Herefter vil jeg kort beskrive, hvad buddhisme er. Jeg vil her bruge Jørn Borups Dansk Dharma og grundbogen Religion og Kultur til at beskrive nogle af de forskellige retninger inden for buddhisme. Jeg har valgt at tage dette afsnit med, som en forløber til det sidste afsnit, hvor jeg vil se på, hvordan jeg som kristendomskundskabslærer kan undervise i buddhismen på mellemtrinnet og i udskolingen.

---

Buddhisme i undervisningen
Et undervisningsforløb om buddhisme kan indeholde mange forskellige elementer. På mellemtrinet kan buddhismens grundelementer være, det som eleverne skal arbejde med. Her tænker jeg for eksempel på de tre hovedretninger. Jeg har i ovenstående afsnit valgt at gennemgå disse hovedretninger meget kort, men eleverne kunne her sagtens gå mere i dybden med hver... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om religionens rolle i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.