Udviklingshæmmede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 2822
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2013
  • 11-06-2013

Studieprodukt: Udviklingshæmmede elever

Studieprodukt i specialpædagogik om praktikforløb i en centerafdeling.

Problemformulering
Hvordan kan man planlægge undervisning og læring hos en udviklingshæmmet elev?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Beskrivelse af sted, tid og rum
Opgave
Selvbestemmelse, hvordan?
Eksempler på hvor A ledes og A følges:
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
I denne opgave er fokuspunktet på A, som har diagnoserne infantil autisme og cerebral parese. Jeg skal i mit fremtidige job som lærer forholde mig til mine elevers kompetencer og forudsætninger. Men hvordan kan jeg planlægge en undervisning der kan tilgodese dem og deres selvstændighed? Skal de have medbestemmelse eller selvbestemmelse? Hvordan finder jeg grænsen mellem at jeg skal lede eleven mod læringen og hvornår jeg skal følge? Vi er uddannet til at kunne varetage og undervise elever med sprogvanskeligheder og almindeligt sprog, men hvad nu hvis min elev intet sprog har? Jeg ved godt at man siger at man ikke behøver at kommunikere via sprog og man sagtens kan føre en samtale uden. Men ærlig talt, hvor opstår der læring henne, hvis der intet sprog er, jeg kan ikke forklare min elev at der på denne pose står kartofler og eleven gentager og kan sige det hvis han/hun kommer i den situation at skulle ud og handle kartofler.

---

For tre år siden havde A svært ved at være med i klassen og var ekskluderet fra klassen fagligt og socialt. Tre år senere efter skift af klasse og lærere er A inkluderet i klassen, en smule fagligt og socialt. Specielt to af eleverne i klassen opsøger A socialt og kan sætte grænser for ham. A er en meget socialt dreng og elsker nærværd med sine medmennesker.
A kunne ikke være med i klassen når der skulle gennemgåes noget, da A smed sig på gulvet hvis han skulle sidde stille og høre efter eller begyndte at skrige. Dette resulterede i negativ aktion fra lærer og A blev ekskluderet fra klassen og de andre elever ekskluderede ham fra det sociale netværk der var i klassen. A's kontakt med de andre elever bestod i at slå, rive i hår eller i tøj. Når A opsøgte de andre elever forsøgte de at undgå ham, lykkedes dette ikke fik de hjælp af en voksen.
Selvom A intet verbalt sprog har, fortæller A om mange ting via kropssprog og eleverne er ved at... Køb adgang for at læse mere

Udviklingshæmmede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.