Pligtetik og konsekvensetik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Pligtetik og konsekvensetik

Studieprodukt i KLM om det etiske klasserum - Pligtetik vs. konsekvensetik

Opgaven besvarer pligtetik overfor utilitarisme, og hvordan man kan løse forskellige etiske problemstillinger i klasserummet, samt en diskussion, om der overhovedet findes en god uselvisk handling.

Problemformulering
Hvad forstås ved Imanuel Kants pligtetik, og hvad forstås ved John Stuart Mills Utilitarisme?
Hvilke forskelle er der på utilitarisme og pligtetik?
Hvilket syn er der på at bruge et menneske som middel til at nå et mål?
Findes der en god uselvisk handling?

Forfatterens kommentar

En lidt tydeligere perspektivering.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Pligtetik
Utilitarisme
Case fra folkeskolen
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

I denne opgave har vi lagt fokus på pligtetik og utilitarisme i forhold til de etiske problemstillinger som mennesket bliver sat overfor i verden. Det forventes af os alle, at vi skal være pligtopfyldende og ofte opfostres vi med et bibelsk perspektiv, nemlig at vi skal hjælpe vores medmennesker. Men hvordan opnås dette bedst og kan det accepteres, at mennesket bliver et middel for at nå et mål? Denne problemstilling har vi eksempelgjort i en case som man ofte møder som lærer i folkeskolen, hvilket viser hvor stor en betydning etik har.

---

Case fra folkeskolen
I klassen sidder der en dreng, som skaber forstyrrelser og støj i klasserummet. Læreren ønsker at opnå ro i klassen, set ud fra et etisk perspektiv, hvilke muligheder har man da for at håndtere situationen? Ifølge Kant må læreren ikke anvende drengen, som middel, for at nå målet; ro i klassen. Da alle mennesker besidder en værdighed, som skal respekteres, vil en eksklusion fra klassen være respektløs og krænke drengens værdighed. Dette skyldes ifølge Kant, at mennesket er et fornuftsvæsen, som skal respekteres og... Køb adgang for at læse mere

Pligtetik og konsekvensetik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.