Studieprodukt om Politiske Ideologier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 11
  • 3056
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 21-10-2019

Synopsis, Undervisningsplan: Studieprodukt om Politiske Ideologier

Studieprodukt/synopsis fra Samfundsfag 2. semester om politiske ideologier.

Problemformulering
Hvad kendetegner den politiske ideologi Socialisme, og hvilke partier afspejles i socialismen? Indordnes Socialdemokratiet i dag stadig efter Socialismens oprindelige værdier og normer? Og hvordan kan vi undervise ideologier i en 9.klasse?

Underviserens kommentar

Undervisers feedback er sidst i dokumentet.

Indhold

Indledning:
Ideologien socialisme:
Socialdemokratiet stemmer oftere mere blåt end rødt:
Fagdidaktiske overvejelser:
Hvordan underviser vi i ideologier i en 9 klasse?
1) Begrebskort:
2) Lav din egen ideologi:
3) Quizbold:
Den didaktiske relationsmodel
Fagdidaktisk refleksion
Litteraturliste
Undervisningsplan for 9. klasse
FEEDBACK

Uddrag

Indledning:

En ideologi er en ide eller tanke om hvordan samfundet er og bør indrettes. De tre klassiske ideologier; liberalisme, konservatisme og socialisme opstod i løbet af 1700-tallet -1800-tallet. Før i tiden havde ideologierne en lang større betydning end hvad de har i dag. Dette kan have forskellige årsager. F.eks. er ideologierne udviklet i en tid, hvor mange af dagens aktuelle problemstillinger ikke gjorde sig gældende. Emner som globalisering og indvandring og miljø, som i dag fylder en stor del af vores samfund, var ikke lige så aktuelle ved ideologiernes opståen.

Ideologien socialisme:
Socialismen opstod i midten af 1800-tallet. Helt grundlæggende mener socialister at mennesket er socialt af natur. Sagt med andre ord har mennesket brug for hinanden. Man betegner derfor den klassiske socialismes menneskesyn som ”virtue man”, som beskrives som dydigt, og ønsker at hjælpe de andre i samfundet. I den socialistiske ideologi er der især en kritik af uligheden og ejerskabsforholdet mellem klasserne, især mellem borgerskabet og arbejderklassen. En afgørende værdi i socialismen er lighed, mere konkret social lighed. Her vil det sige at alle mennesker lever under samme levevilkår, og har samme reelle chancer for at leve et godt liv. Socialismen tror på at alle individer er født frie og lige, men stadig opretholder en resultatlighed, altså at hvert enkelt menneske har reelle lige muligheder i livet. Dette er også kaldet equality of outcome. Til forskel for den liberalistiske ideologi der tror på at alle skal have de samme formelle rettigheder, da de mener at dette giver lige muligheder fra livets start (equality in oppurtunity), mener den socialistiske ideologi at de formelle rettigheder ikke sikrer de reelle lige muligheder. De mener derimod at fjernelsen af den stor omfordeling af rig og fattig vil give større chance for reelle muligheder. Hos den klassiske socialisme... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om Politiske Ideologier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.