Studieprodukt om økologi og uformelle læringsrum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 12
  • 2136
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2012
  • 18-10-2012

Studieprodukt om økologi og uformelle læringsrum

Et studieprodukt om økologi i biologi.

Opgavens titel: Sø-økologi - Oligotrof vs. eutrof

Problemformulering
Hvordan kan jeg med udgangspunkt i uformelle læringsrum planlægge et gunstigt undervisningsforløb, med søen som biotop, til en 7. klasse?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Faglig del 3
Didaktiske overvejelser 4
Fagdidaktiske overvejelser 9
Det uformelle læringsrum 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Jeg vil i dette studieprodukt lægge vægt på søen, som biotop, og bruge dette som et uformelt læringsrum i et forløb til en 7. klasse. Jeg vil se på de muligheder søen som uformelt læringsrum, kan bidrage med til undervisningen. Samtidig vil jeg se på om der kan forekomme negative momenter ved at anvende søen som et uformelt læringsrum. Undervisningsforløbet er bygget op omkring, at eleverne skal kunne danne sig et kendskab til forskellene mellem en næringsrig- og næringsfattig sø. Planlægningen tager udgangspunkt i Bjarne Golles teori om uformelle læringsrum.

Faglig del
Søen som økosystem:

Udvalgt biotop:
Jeg har som biotop valgt Brassø og Almind sø, en henholdsvis næringsrig- og næringsfattig sø. Lokaliteten ligger mellem Silkeborg og Virklund og er et dejligt naturskønt område. Det er en oplagt lokalitet til undervisning i folkeskolen, da det er to forskellige søer, som ligger lige op og ned ad hinanden. Mine egne undersøgelser stemte ikke helt overens med min opstillede hypotese, da der var stort set lige så mange næringsstoffer i Almind sø som i Brassø... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om økologi og uformelle læringsrum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.