Dansk udenrigspolitik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 2534
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 05-10-2018

Dansk udenrigspolitik | Studieprodukt

Studieprodukt i samfundsfag om dansk udenrigspolitik og hvilke konsekvenser krigsdeltagelsen i Mellemøsten har haft for Danmark.

Studieproduktet indeholder en analyse af udviklingen i dansk udenrigspolitik, samt betydningen af deltagelsen i Afghanistan både nationalt og internationalt.

Problemstilling
• Analyser hvordan har dansk udenrigspolitik ændret sig siden den kolde krigs afslutning i 1989

• Diskutér årsager til Danmarks militær indsats i Mellemøsten, samt hvilke konsekvenser dette har haft for Danmark

Vores fagdidaktiske problemstilling lyder som følgende.

• Redegør for hvordan der kan udføres differentieret og varieret undervisning i emnet “Dansk udenrigspolitik”, og hvilke udfordringer der kan opstå i undervisningen.

Indhold

Indledning 2
Analyse 2
Diskussion 4
Fagdidaktiske overvejelser 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 9

Uddrag

Indledning

I en globaliseret verden, er det internationale samfund rykket tættere på Danmark. I takt med teknologisk og kommunikativ udvikling, er ustabile områder først og fremmest blevet mere synliggjorte, og terrortruslen er rykket tættere på civilsamfundet i de vestlige lande. Dette har medført, at den vestlige verden må forholde sig til de problemstillinger, der udarter sig i visse dele af verden. Dette har betydet, at den danske udenrigspolitik har været i intens forandring som en naturlig følgevirkning af de globale udviklinger, der er sket gennem tiden.
Som en lille nation i en stor verden, er Danmark gået fra en tvungen neutralitetspolitik - forårsaget af trusler fra omkringliggende lande, til at være en medspiller i internationale interventioner og have indflydelse på internationale dagsordener. I denne opgave ønsker vi at analysere og undersøge udviklingen i dansk udenrigspolitik med et efterfølgende særligt fokus på den danske militære deltagelse i krigen i Afghanistan. Rent strukturmæssigt har vi valgt at undlade et selvstændigt redegørende afsnit, da analysen også dækker dette... Køb adgang for at læse mere

Dansk udenrigspolitik | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.