ADHD | Deltagelsespligtopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 3304
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2012
  • 12-02-2013

ADHD | Deltagelsespligtopgave

DPO i socialpædagogik om ADHD en udfordring i skolen. 4. deltagelsespligtige studieprodukt.

Tema:
Specialpædagogik i et helheds – eller synteseperspektiv; Et eksempel på udfordringer og dilemmaer i faget, hvor en problemstilling belyses gennem såvel teoretiske refleksioner som tilhørende overvejelser over praksis.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger læreren en inkluderende praksis, der tager hensyn til elever med ADHD?

Er inklusiv en praksisfortælling om en ”ADHD - agtig” elev i 2. klasse.

Underviserens kommentar

Højt fagligt niveau. Fortsæt det gode arbejde

Indhold

ADHD- en udfordring i folkeskolen 3
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Afgrænsning 3
Vejen til den inkluderende folkeskole 3
Politiske tiltag med betydning for inklusionsbegrebet 3
Inklusion og undervisningsdifferentiering 4
Pædagogisk didaktiske metoder der støtter op om inklusion 4
Læringsmiljø og pædagogisk analyse 4
Cooperative Learning. 5
Socialt Inkluderende Praksisanalyse- SIP 5
De fire analytiske spørgsmål i SIP er ikke givet en gang for alle. SIP skal således på ingen måde opfattes som en én gang for alle givet metode, der ukritisk lader sig implementere i given praksis. SIP er udviklet som en dynamisk faglig tilgang og procedure, der løbende må præciseres i takt med, at den praktiseres og som dermed kan tage farve af de specifikke faglige og institutionelle sammenhænge, som den bruges i ( http://praksisfilosofi.blogspot.com/). 5
ADHD – en diagnose 5
Praksisfortælling – en ”ADHD - agtig” elev i 2. klasse. 5
Analyse ud fra SIP-modellen 6
Tilrettelæggelse af en inkluderende praksis 7
Konklusion 8
Perspektivering 8
Litteratur 9

Uddrag

Indledning
Jeg har gennem flere år arbejdet som støttepædagog i den danske folkeskole, og har her forsøgt at virke som igangsætter og problemløser i forhold til at inkludere elever i udsatte positioner. Mange af disse elever er blevet betegnet som ADHD-agtige af lærerne, så uanset at diagnosen ikke er anerkendt i Danmark, bliver mange elever alligevel stemplet med den. Jeg glæder mig til, i denne opgave, at skulle kombinere mine pædagogiske og lærerfaglige kompetencer.

Metode
Første del af opgaven handler om den samfundsmæssige udvikling frem mod den inkluderende skole. Anden del beskriver nogle pædagogiske metoder, som kan anvendes til at støtte op om inklusion. I tredje del laver jeg en praksisbeskrivelse ud fra min teoretiske viden, og jeg runder opgaven af med en perspektivering med min vurdering af, hvad der skal til, hvis inklusion skal kunne lykkes.

Afgrænsning
På grund af opgavens begrænsede omfang, har jeg valgt at lade fokus være på elev – lærer relationen... Køb adgang for at læse mere

ADHD | Deltagelsespligtopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.