Studieprodukt med besvarelse af eksamenssæt i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 8
  • 2245
  • PDF
  • 2019
  • 14-06-2019

Studieprodukt med besvarelse af eksamenssæt i matematik

Indeholder en fuld besvarelse af eksamenssættet med delopgaverne:

- ØKSEHOVEDER OG KLØVERBLADE
- EN MULTIPLIKATIONALGORITME
- PROBLEMER OG UNDERSØGELSER

Forfatterens kommentar

Der var ikke blevet givet information om, at radius i den første delopgave var sat til 1 i den store cirkel - det blev først opgivet senere.

Uddrag

Opgave 1.1
Hvilke forhold tænkte eleverne formentligt på, og hvad er begrundelsen for de angivne tal?
Eleverne tænker at en af de små cirkler bliver fordoblet til den store cirkel. Og dermed kommer de frem til forholdet 1:2.
Man kan se at målestoksforholdet er 1:2, da diameteren på en af de små cirkler svarer til radius på den store cirkel.
Ift. forholdet 1:4, er at eleverne tænker at der er fire små cirkler. Så derfor må forholdet være 1:4
Det er ikke ligemeget hvilket forhold det er. Da 1:2 er dobbelt så står som 1:4.
Elevernes ræsonnement fortsatte således: ...

---

Opgave 2.2
Forklar, hvordan regneopstillingen i figur 2.1 holder styr på pladsværdierne.
● Jeg skriver hvilket tal man skal gange i øverste gitter og det tal vi skal gange med i højre gitter-kolonne.
● Herefter halverer du de resterende felter på skrå.
● Vi ganger et tal fra øverste med et tal fra højre kolonner. Det er ligegyldigt hvilken rækkefølge man regner tallene i, da der er et felt til hver mulig kombination.
● Øverste del af de halverede felter er til tiendedele og den nederste del er til enerne.
● Så hvis vi starter med 7·3, som giver 21, skriver man 2 i den øverste del af det halve felt og 1 i det nederste. Dette gør man i alle felter. Hvis det er under 10 (1-9), så skriver man 0 i det øverste felt og stadigvæk enerne i det nederste halve felt... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt med besvarelse af eksamenssæt i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.