Studieprodukt om magt og Medier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 2347
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 21-05-2013

Studieprodukt om magt og Medier

Studieprodukt i samfundsfag om magt og Medier.

Problemformulering
Hvilken magt har medierne, som den fjerde statsmagt i samfundet, og hvordan er de med til at påvirke befolkningens holdninger til samfundsaktuelle emner?

Underviserens kommentar

Kommentarer
God solid opgave, kig mere kritisk på mediernes reelle magt. Måske er den ikke så stor som den selv synes. Kig også på sammenhængen: Afsender – Budskab – Modtager. Medierne har magt, men der er enormt mange steder de ikke har

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Magtens tredeling 2
Den fjerde statsmagt 3
Sociale mediers magtindvirkning 4
Danskerne fører politik på sociale medier 4
Magtens medier eller mediernes magt 5
Konklusion 6
Bibliografi 6

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i et samfund, hvor medierne på mange områder har stor magt. Mediernes rolle er ikke længere blot at forvalte politiske budskaber og nationale og regionale nyheder, men er i dag mere kompleks. Medierne fungerer i dag både som formidler, kontrollant og dagsordensætter. Derfor er de også blevet en stor magtfaktor i det danske samfund og betegnes af nogle som den fjerde statsmagt. Men hvordan kommer mediernes magt til udtryk, og hvorledes påvirker deres fremstilling af politiske og samfundsaktuelle problemstillinger befolkningens holdninger?

---

Sociale mediers magtindvirkning
Viden om politikernes handlinger er en essentiel faktor for et velfungerende demokrati, netop derfor har medierne en vigtig rolle. Medierne er med til at kontrollere at magthaverne ikke misbruger den magt de har. Hvis en eller flere politikere skulle begynde at misbruge borgernes penge eller på anden måde laver skandaler, så er det mediernes ansvar at afsløre disse handlinger. Grundet dette har medierne i dag fået en så vigtig rolle som formidler af politiske budskaber, dette medfører naturligvis også at medierne har en stor indflydelse på hvilke emner den politiske debat skal handle om, og på den måde er medierne også med til at påvirke befolkningens meningsdannelse.

Danskerne fører politik på sociale medier
I dag taler man om, at kommunikationen ikke kun går fra medierne til borgerne i samfundet, men at den... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om magt og Medier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.