Studieprodukt om læring og motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 4227
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 30-04-2013

Studieprodukt om læring og motivation

Studieprodukt i psykologi om læring og motivation og helt specifikt lagring af viden i langtidshukommelsen.

Problemformulering:
Hvordan forgår lagring af hukommelse i hjernen? Og hvorfor udebliver denne lagring nogen gange i undervisningen?

Indhold

Indledning
Problemformulering:
Metode
Case – Tina:
Teori
Hjernens hukommelse
Delkonklusion
Hukommelsesformer
Delkonklusion
Cooperativ Learning
Delkonklusion
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Metode:
Med denne opgave vil jeg med udgangspunkt i Sten Clod Poulsens tekst ”Kan læringspsykologi bruges til noget i skolen?” og ved hjælp af bøgerne ”Fysiologi – fra molekyle til individ” og ”Hjernen fra neuron til bevidsthed”, forsøge at klarlægge, hvordan ny viden lagres i vores hukommelse – med fokus på langtidshukommelsen, da det kun er her, vi gemmer minder for altid. Denne teori vil jeg bruge til at analysere casen Tina. Hvorefter vil jeg beskrive Spencer Kagens læringsform, Copperativ learning, for til sidst at bruge den som et eksempel på, hvordan S. C. Poulsens hukommelsestanke kan bruges praktisk... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om læring og motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.