Kønsforskelle i folkeskolen | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 14
  • 3692
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2012
  • 02-05-2013

Kønsforskelle i folkeskolen | Studieprodukt

Studieprodukt i pædagogik på 3. år om kønsforskelle i folkeskolen.

Opgaven behandler emnet drenge og skole. Har drenge sværere ved at socialisere sig end piger? Hvad siger forskningen om kønsforskelle i folkeskolen.

Emnet belyses ud fra en social konstruktivistisk vinkel og inddrager relevante pædagogiske teorier. Habitus, felt og kapitaler benyttes til at redegøre for drenges socialiseriing i folkeskolen. Opgaven er bygget op over en case.

Problemformulering

Hvilke dilemmaer og opfattelser er der tale om i diskussionen om drenges socialisering i folkeskolen?
Hvordan kan jeg som lærer skabe rammer, der i større grad inkluderer drenge i folkeskolen og hvilken undervisningsmæssig betydning vil det have?

Indhold

Indledning og relevans 2
Problemformulering 3
CKF-Gruppering 3
Metodevalg 3
Præsentation af case 4
Teori og begrebsafklaring 4
Trivsel 4
LP-Modellen 5
Socialisering 5
Pierre Bourdieu 6
Socialkonstruktivisme 7
Analyse og diskussion 8
Drenge og skolen 8
Institutionshabitus 8
Drenge og Lærer 9
Italesættelse 9
Pædagogisk praksis 10
LP-modellen 11
Konklusion 11
Perspektivering 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Metodevalg
Jeg har valgt indledningsvis at afklare begrebet trivsel, fordi det ofte vil blive brugt i opgaven. Herefter vil LP-modellen blive præsenteret. Ud fra teorier om socialiseringsprocesser, Bourdieus habitus og socialkonstruktivistiske teori beskrives, hvilke mekanismer der er medvirkende til at forme et menneske. Det socialkonstruktivistiske perspektiv danner forståelsesramme og er med til at belyse, hvilken rolle omgivelserne har i et barns udvikling.
Jeg har valgt at analysere ud fra to niveauer. Først det institutionelle forhold, dreng og skole. Her vil jeg anvende teorien om socialisering og have fokus på skolen socialiserende funktion for at forstå drenges socialisering i folkeskolen.
Det andet niveau jeg vil analysere ud fra, er de undervisningsmæssige forhold, det relationelle plan - dreng og lærer. Her vil jeg forklare problematikken ud fra socialkonstruktionisme og se på, hvilke læreropgaver der gør sig gældende i forhold til drenges trivsel i folkeskolen.
I diskussionen vil jeg anvende LP-modellen, som analyseværktøj til at anskueliggøre de muligheder jeg som lærer har, for i større grad at inkludere drenge i den undervisningsmæssige sammenhæng... Køb adgang for at læse mere

Kønsforskelle i folkeskolen | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.