Studieprodukt om Kanonlitteratur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

7.-10. klasse: Studieprodukt om Kanonlitteratur

Studieprodukt i dansk om kanonlitteratur. Studieproduktet er lavet som en besvarelse af eksamenssættet fra dansk eksamen sommeren 2008 og besvarer:

Opgave 1: En analyse af Herman Bangs "Den sidste balkjole"

Opgave 2: En diskussion af tekst 1 - 6, egnethed i forhold til egne kanonpædagogiske overvejelser.

Underviserens kommentar

Godkendt, indeholder relevante danskfaglige betragtninger.

Indhold

Indledning
Opgave 1
En analyse og fortolkning af Herman Bangs novelle: Den sidste Balkjole (tekst 1). Begrund dit valg af analytisk tilgang.
Analytisk tilgang
Analyse
Resumé
Komposition
Fortæller
Miljøbeskrivelse
Personkarakteristik
Emma:
Antonie:
Fortolkning af novellen
Opgave 2
En diskussion af tekstmaterialets (tekst 1-6) egnethed i forhold til dine egne kanonpædagogiske overvejelser.
Kanonpædagogiske overvejelser
Materialets egnethed
Tekst 2
Tekst 3
Tekst 4
Tekst 5
Tekst 6
Konklusion

Uddrag

Indledning
Kanonlitteratur er vores litterære arv og den er udgangspunkt for mange af de forfattere, kunstnere generelt, vi avler i Danmark i dag. I mange år har man i det danske skolesystem arbejdet sig væk fra denne arv og herved devalueret den gennemsnitlige danskers litterære forståelse og kompetence. Vi er ikke længere i stand til perspektivere vores nutidige dagligdag til den der skabte fagbevægelsen og velfærdssamfundet – hvilket i sidste ende kan betyde enden for begge dele.

Kan kanonpædagogikken hjælpe til med at forhindre at vores litterære arv, og dermed forståelsen for vores samfunds grundlæggende værdier, går tabt? Er den virkelig så vigtig at vi, hvis vi ikke underviser i den, mister vores fælles sproglige grundlag og samfundsopfattelse?... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om Kanonlitteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.