Studieprodukt om interventionsformer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 11
  • 2842
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2014
  • 20-05-2014

Studieprodukt om interventionsformer

Studieprodukt i specialpædagogik om interventionsformer i forhold til en elev i komplicerede læringssituationer.

Jeg vil i opgaven beskæftige mig med hvordan man via intervention, kan hjælpe en elev med læsevanskeligheder i en almindelig folkeskoleklasse, samt hvordan man via klassens sociale miljø kan udvikle et bedre læringsmiljø.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Emneafgrænsning 3
Metode 3
Præsentation af elev i vanskeligheder 4
Teori 4
Alenkær 4
Tetler 5
Analyse 5
Interventionsformer 6
Didaktiske overvejelser 7
Læringsproces 7
Læringsforudsætning 8
Rammefaktorer 8
Mål 8
Indhold 8
Vurdering/evaluering 9
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Faget praktik | ckf for 3. årgang 10

Uddrag

EMNEAFGRÆNSNING
Jeg vil i opgaven beskæftige mig med hvordan man via intervention, kan hjælpe en elev med læsevanskeligheder i en almindelig folkeskoleklasse, samt hvordan man via klassens sociale miljø kan udvikle et bedre læringsmiljø.

METODE
Jeg vil starte opgaven med at flytte fokus over på eleven Lotte(Fiktiv). Dernæst vil jeg med Rasmus Alenkær beskrive hvordan jeg som lærer kan integrere Lotte i undervisningen. Herefter vil jeg med Susan Tetler beskrive hvordan jeg kan skabe et inkluderende læringsmiljø. Dernæst vil jeg gennem en analyse komme frem til en række interventionsformer. Herefter vil jeg beskrive mine didaktiske overvejelser omkring det videre arbejde med interventionsformerne. Afslutningsvis vil jeg i en konklusion besvare min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om interventionsformer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.