PL1 om undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: PL1 om undervisningsdifferentiering

Studieprodukt i PL1 i Almen undervisningskompetence fra LG. Studieproduktet handler om undervisningsdifferentiering.

Indhold

Indledning 2
Lovgrundlag 2
Case 2
Teori 3
Analyse 4
Litteraturliste 6
Bøger 6
Links 6
Bilag 1 7

Uddrag

Indledning
Vi har i denne opgave taget udgangspunkt i lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering. Opgaven kredser om undervisningsdifferentiering i 7.A og 7.B på X skole i X. Vores opgave tager udgangspunkt i et undervisningsforløb om reklamer. Her skal eleverne, i grupper af fire, analysere en reklame og efterfølgende præsentere deres analyse for de andre grupper i klassen. Da der i de to klasser er et fagligt skel og et skel i sociale kompetencer, er det vigtigt at differentiere præsentationen af disse analyser, så alle elever får en succesfuld oplevelse.

Case
I forbindelse med vores praktikforløb, er vi taget til X skole, hvor vi står for undervisningen i henholdsvis 7.A og 7.B. Her møder vi to klasser hvor det faglige niveau er vidt forskellige. Vores praktiklærer har lige overtaget klasserne og er derfor i en proces, hvor hendes fokus ligger på at danne sig en forståelse af elevernes sociale og faglige forudsætninger.
Vi har fået til opgave at tilrettelægge et undervisningsforløb om tv-reklamer. Til dette forløb har vi valgt at eleverne gruppevis, skal analysere en reklame og efterfølgende præsentere analysen for klassen. For at eleverne har de rette kompetencer til at analysere de valgte reklamer, har vi tidligt i forløbet gennemgået reklameanalyse, både som tavleundervisning og i åben dialog med klassen. På denne måde fik vi et indblik i det faglige niveau i begge klasser. Vi erfarede hurtigt at eleverne i b-klassen var fagligt stærkere end eleverne i a-klassen.
I forbindelse med gruppeinddelingen i klasserne, samarbejdede vi med vores praktiklærer, for at sikre at vi endte med nogle grupper der både fagligt og socialt kunne samarbejde. Praktiklæreren havde nogle krav til hvilke elever der, ud fra deres sociale forudsætninger, ikke kunne samarbejde, men ellers fik vi frie hænder... Køb adgang for at læse mere

PL1 om undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.