Studieprodukt i historie om historiebrug

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 13
  • 3928
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 12-12-2019

Studieprodukt i historie om historiebrug

Studieprodukt, Historie modul 1. Studieproduktet handler om historiebrug.

Problemformulering

Vi vil i denne opgave undersøge, ”hvilken betydning filmen Flammen og Citronen har på vores forståelse af den danske modstandsbevægelse, samt hvilke virkemidler instruktøren har valgt at benytte”, ligesom vi ønsker at belyse, hvordan filmens fortidsfortolkning, kan bruges historisk i vores samtidsforståelse.

Med afsæt i 2. Verdenskrig og modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse 1940-1945 vil vi således gennem vores analyse redegøre for den konkrete historiebrug i fortid og nutid med fokus på filmens fortælling og virkemidler.

Underviserens kommentar

Udmærket analyse, som indeholder alle relevante elementer og obligatoriske spørgsmål. En rigtig fin og gennemarbejdede opgave.

Forfatterens kommentar

Jeg kunne godt have ønsket, at I underbyggede flere at jeres pointer fx i personkarakteristikken, hvor I godt nok henviser til tidskoder, men sprogligt ikke gør tilstrækkelig opmærksom på de valg, som OCM foretager, for at få seeren til at opleve Flammen og Citronen, som I beskriver dem fx s. 8 "han ser ikke sig selv som morder....", hvilke virkemidler er anvendt for at seeren sidder tilbage med den oplevelse? Og hvordan påvirker det den form for fortidsfortolkning som OCM fortager?

Indhold

Indledning (inkl. Problemstilling) 3
Filmen som historieformidler 3
Hvad siger faghistorien om Besættelsen og Modstandsbevægelsen? 5
Analyse af Filmen Flammen og Citronen 7
Filmens ærinde: 7
Hvordan beskrives samfundet og dets befolkning? 7
Virkemidler: 7
Hvordan forsøger filmen at skabe et indtrykket af et troværdigt miljø? 7
Hvilke scener anvender filmen for at formidle sit budskab? 7
Hvilke filmiske teknikker anvendes for at fremme budskabet? 7
Indhold: 8
Hvad er filmens hovedhistorie? 8
Sidehistorier: 8
Personfremstilling: 8
Hvilke samfundsmæssige grupper repræsenterer personerne? 9
Analyse af Historiebrug i Fortid og Nutid ud fra Filmen 10
Hvem er brugeren/brugerne (afsender(e)/modtager(e))? 10
Hvilke behov udspringer historiebrugen af? 10
Hvilken funktion har historiebrugen i filmen? 11
Diskussion 12
Opsamling 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
I historiefaget møder vi konstant spor fra en levet fortid i blandt andet beretninger, billeder, mindes-mærker og steder, samt fra fortalt historie, fremstillet gennem bl.a. film, romaner og fagbøger (Poul-sen & Pietras, Historiedidaktik, 2016, s. 47). Disse spor udgør tilsammen en historiekultur, dvs. det, som er medvirkende til at binde vores fortid og nutid sammen (Poulsen & Pietras, Historiedidaktik, 2016, s. 47). For at disse spor kan anses som kilder, skal vi forholde os til deres troværdighed, og undersøge, om de er betydningsfulde og kan bruges til at belyse og besvare forskellige problemstil-linger, og vi må derfor arbejde med kildekritiske begreber og metoder, således at vi bliver i stand til at vurdere kilders anvendelighed i relation til det historiske.

---

Analyse af Filmen Flammen og Citronen
Filmens ærinde:
Hvordan beskrives samfundet og dets befolkning?
Filmen foregår under 2. verdenskrig, og Danmark er under tysk besættelse. I filmen er det primært den danske modstandsgruppe Holger Danske, der er skildret. Filmen følger de to modstandsfolk Flammen og Citronen, og beskriver, hvordan de forsøger at bekæmpe den tyske besættelsesmagt. Udover de to hovedpersoner stifter vi også bekendtskab med f.eks. Citronens kone og datter. De lever på fattigdomsgrænsen, som mange danskere gjorde det under krigen, og de har svært ved at få råd ...

---

Analyse af Historiebrug i Fortid og Nutid ud fra Filmen

En spillefilm er historisk, når handlingen udspiller sig i en tid, der ligger forud for filmens tilblivelse” (Poulsen & Pietras, Historiedidaktik, 2016, s. 237). I vores analyse har vi valgt at analysere Flammen og Citronen med fokus på historiebrugen samt filmens virkemidler.

Hvem er brugeren/brugerne (afsender(e)/modtager(e))?... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt i historie om historiebrug

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.