Studieprodukt om folkeskolens formålsparagraf

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt om folkeskolens formålsparagraf

Studieprodukt i KLM.

I opgaven behandles følgende 2 spørgsmål:

Hvilken rolle spiller evangelisk-lutherske-kristendom i folkeskolen? og hvilken hensigt har folkeskolens formålsparagraf § 6?

Underviserens kommentar

Velformuleret og et godt up to date emne område.

Forfatterens kommentar

Jeg har ikke fået nogle fejl at vide.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Fremgangsmåde/metode
4. Hovedafsnit:
5. Perspektivering
6. Foreløbig litteratur

Uddrag

3. Fremgangsmåde/metode
1. Redegøre for kristendommens rolle i samfundet med udgangspunkt i Martin Luther.
2. Analyserer folkeskoleloven, specielt med henblik på § 6 om hvorvidt den er hensigtsmæs-sig i forhold til at leve op til kristendomsfagets funktion som dannelsesværdi, og hvorvidt kristendomsfaget er repræsentativt i det senmoderne samfund.
3. Gennemgang af teori og -undersøgelser ud fra Peter Andersens & Peter Lüchau’s Sekulariseringsteori... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om folkeskolens formålsparagraf

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.