Studieprodukt faglig læsning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

7.-10. klasse, Undervisningsforløb: Studieprodukt faglig læsning

Studieprodukt og undervisningsforløb i dansk om faglig læsning.

Der tages teoretisk udgangspunkt i Elisabeth Arnbaks ”Faglig læsning”, og opgaven er overordnet delt i to dele. Første del består af en analyse af teksten med underkategorierne formål, ordforråd, struktur og sproglige træk. Derudover vil jeg sammenholde passive læseres karakteristika med teksten. I anden del vil jeg give et bud på, hvordan et undervisningsforløb kan udformes ud fra min analyse. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Arnbaks før- under og efterlæsning samt den genrepædagogiske undervisningsmodel, ”The Teaching Learning Cycle”.

Indhold

Indledning
Metode
Analyse
Undervisningsforløb til Atomkernen
Litteraturliste
Bilag 1
Udvalgt tekst til denne synops.

Uddrag

For bedre at kunne sætte sig i elevernes sted, har jeg valgt en tekst omhandlende radioaktivitet, herunder atomkerne, fra faget fysik (se bilag 1), som henvender sig til udskolingen. Denne tekst er en multimodal tekst fra en fysikkemifaget.dk , men for at lægge mest vægt på faglig læsning, er det kun brødteksten, der vil blive fokuseret på, og derved ses der bort fra ydre faktorer som fx links og layout. Da hjemmesiden ikke henvender sig til et specifikt alderstrin, er 8. klassetrin valgt som målgruppe. I det følgende afsnit vil det tydeliggøres, hvilke metoder der vil blive brugt, til analysen af teksten Atomkernen ... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt faglig læsning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.