Studieprodukt om EU i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 5339
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2014
  • 03-02-2015

Studieprodukt om EU i skolen

Studieprodukt i samfundsfag, med temaet EU og skolen - EU i et skoleperspektiv.

Indledning
I Danmark stemmer hver tredje unge til Europa-parlamentsvalget, og selvom de danske unge ge-nerelt har lav valgdeltagelse ved både folketings- og kommunalvalg, er det EU de forsømmer mest.

At stemme til en afstemning er i stor grad et spørgsmål om vane. Det kan derfor hævdes, at hvis vi får de unge til at stemme ved deres første valg, vil de også stemme ved det næste. Dette vil altså betyde, at vi i folkeskolen, og mere specifikt i samfundsfag, har en stor samfundsmæssigopgave at løfte for den næste generation.

Det er altså en norm, vi skal have skabt hos vores elever, som får dem til at stemme, for på den måde kan vi senere sikre os, at valgdeltagelsen i fremtiden ikke falder. Dette vil først og fremmest betyde undervisning i EU, hvilket ikke er problemfrit for den almindelige samfundsfagslærer.

Der er nemlig en stor del elever som finder faget abstrakt, og det er bestemt ikke nogen undtagelse, når det handler om EU. Også for læreren kan EU være svært og omfattende stof. Derfor er det altså afgørende at undervisningen er konkret.

Problemformulering
Med afsæt i forløbet ''Valg til Europa-Parlamentet'' ønsker vi at undersøge muligheden for at udvikle elevernes refleksionskompetencer, så de bliver i stand til at reflektere over EU's betydning for deres hverdag.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Team 1: Mig og EU
Tema 2: EU's baggrund
Tema 3: EU's struktur
Tema 4: Europa-parlamentsvalg
Konklusion
Litteratur
Bilag 1
Debat: Stem nej, Dan Jørgensen
Bilag 2
Arbejde giver liv i udkanten
Bilag 3
Læringsoverblik
Bilag 4
Målskive-evaluering
Bilag 5
AB-øvelse

Uddrag

Metode
For at besvare vores problemformulering bedst muligt, har vi valgt, at vores overordnede mål er at få eleverne til at føle, at EU har indflydelse på deres liv og derved skabe motivation til at deltage i debatten om EU og i sidste ende afgive stemme ved Europa-Parlamentsvalget.

Vi har ydermere forsøgt at holde vores fokus til Danmark, så vi skaber en tydelig relation mellem Danmark og EU for eleven. Det er kun i tema 2 om EU's historie hvor vi ikke har haft fokus på Danmark i forhold til EU. Dette gør vi, fordi vi ønsker at eleverne skal opnå et niveau af refleksion, hvor de tænker på dem selv som danske statsborgere, samtidig med at de er EU-borgere. Vores undervisningsforløb strækker sig over et 5-6 ugers langt forløb, med to lektioner om ugen.

Da vi ønsker at gøre EU som emne håndgribeligt for eleverne, vil vi primært bevæge os på det redegørende niveau, da dette forløb skal ses som en introduktion til emnet, som man så senere kan arbejde videre med. Ydermere har vi valgt at inddrage arbejde med kildesøgning. Vi mener at dette er relevant i forhold til EU, fordi EU ikke er så bredt mediedækket, som den lokale og nationale politik, og dermed bliver borgerens opsøgende arbejde afgørende for den viden man får, for at kunne forholde sig kvalificeret til en stemmeafgivelse ved et EU-valg.

Vores opgave er bygget sådan op, at vi har delt emnet EU i fire temaer. Hvert tema er beskrevet hver for sig, med gengældende for alle temaer er at vores fokus primært ligger på planlægning og evalueringsniveau, vi kommenterer altså ikke så meget på selv udførelsen. Der er en lille faglig del indenfor hvert tema, og nogle forslag til måder at arbejde med stoffet på. Til sidst er der tilknyttet vurderingsmuligheder inden for temaet, og forslag til konkrete vurderings tiltag... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om EU i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.