Studieprodukt ud fra analyse af en elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 16
 • 3980
 • PDF
 • Andet
 • 2013
 • 07-05-2013

Analyse af elevtekst: Studieprodukt ud fra analyse af en elevtekst

Studieprodukt i dansk om en elevtekst skrevet ud fra "En dag på stranden".

Opgaven indeholder en lærerfalig analyse af en elevtekst og respons til eleven, som skal støtte hendes videre skriveudvikling. Eleven har produceret en berettende tekst og fulgt en opgaveformulering, som bestod af, at de skulle skrive om en dag på stranden.

Underviserens kommentar

Underviseren bedømte opgaven ud fra, hvad hun mente, den vil fortjene, hvis det var en eksamensopgave.

Forfatterens kommentar

Jeg vil have en længere indledning og have et klart konklusionsafsnit - disse mangler trak mig lidt ned i karakteren.

Indhold

Indledning 3

Opgave a 3
- Genre 3
- Genrestruktur 3
- Afsender-modtager-relation 4
- Sproglige træk 8
- Fortælleteknik 9
- Tekstbinding og sætningsstruktur 10
- Tegnsætning og stavning 10

Opgave b 12
- Respons til eleven 12

Opgave c 14
- Eksempel på et skriveforløb ud fra TTLC-metoden 14
- Fordele og ulemper ved ´TTLC-metoden 15

Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at lave en lærerfaglige analyse af X tekst, hvori jeg gennemgår tekstens makro- og mikroniveau. Til sidst afgiver jeg et bud på min respons til eleven med henblik på hendes videre skriveudvikling.

Opgavens tegnsætning er sat ud fra startkomma.

Opgave A
Genre
Elevteksten hører genremæssigt under berettende tekster, herunder den personlige beretning. Jeg skønner, at Fie beretter om sine oplevelser og hændelser fra en dag i sommerferien, idet teksten er skrevet ved sommerstart i 3. klasse. Det kan tænkes, at læreren i denne 3. klasse udnytter elevernes ferie som udgangspunkt for skrivningen og præsenterer en ny genre for sine elever.
For at belyse min vurdering yderligere vil jeg analysere Fies tekst ud fra berettende teksters genrestruktur, afsender-modtager-relation, genre- og de sproglige træk knyttet hertil.

Genrestruktur
Ordet ”beretning” betyder egentlig meddelelse og fortælling . I danskfaglig sammenhæng har beretninger til formål at give læseren oplysninger om noget, der er sket – dvs. berette om én eller flere hændelser . Berettende tekster består bl.a. af en tredelt struktur: Præsentation  hændelser  eventuel evaluering.
I præsentationen er tid, sted og personer de vigtige faktorer, som er med til at give en klar... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt ud fra analyse af en elevtekst

[1]
Bedømmelser
 • 11-12-2014
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  det er en fint opgave