Studieprodukt om elevdifferentiering og stilladsering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 11
  • 282
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2015
  • 14-04-2016

Studieprodukt om elevdifferentiering og stilladsering

Studieprodukt i om elevdifferentiering og stilladsering. Studieproduktet indeholder bl.a. en analyse af en undervisningstime i en 2. klasse i engelsk.

Problemformulering

Hvordan kan med undervisningsdifferentiering sikre, at alle elever kommer i zonen for nærmeste udvikling i en klasse, hvor der er repræsenteret forskellige læringsstile?

Indhold

Problemformulering:
Indledning:
Elevdifferentiering:
Undervisningsdifferentiering:
Lev Vygotsky, Zonen for nærmeste udvikling: (bilag 2)
Stilladsering:
Relationsmodellen:
Analyse/Begrundelse af undervisningsforløb En time i 2.A:
Opnåede vi målet?
Praksisudvikling:
Konklusion
Bilag 1
Case:
Bilag 3
Lektionsplan for 2.C engelsk:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Vi har i denne opgave arbejdet med en case fra vores 2. klasse i vores første praktikforløb.
Casen omhandler en enkelt elev og hvordan han kommer til at ligge i zonen for nærmeste udvikling. For at kunne finde frem til hvordan vi opnår at eleverne ligger i ZNU, vil vi kigge på Vygotsky's teorier. I vores analyse vil vi kigge på casen og hvordan vores elev opnår at ligge i ZNU. Vi vil også kigge mere generelt på hvordan vi observerer at eleverne opnår at ligge i ZNU og hvilke metoder man kan bruge.
Vi har valgt at bygge vores undervisningsplan på Hiim og Hippes relationsmodel, hvor vi er gået ud fra de elementer der indgår i modellen.

Elevdifferentiering:
Elevdifferentiering er et princip, hvor man opdeler elever, på samme alderstrin I forskellige klasser, efter hvilke faglige interesser, færdigheder eller viden de har.
Man skaber herved enfaglig homogen elevgruppe. ( www.denstoredanske.dk )(Egelund, 10, 2010)

Undervisningsdifferentiering:
Undervisningsdifferentiering er et princip hvor man tager udgangspunkt i elevernes forskellige potentialer, behov, interesser og forudsætninger, dette gør man for at skabe en faglig heterogen elevgruppe. (Egelund, 13, 2010) (www.emu.dk)

Lev Vygotsky, Zonen for nærmeste udvikling: (bilag 2)
Lev Vygotsky's teori om zonen for nærmeste udvikling (ZNU) lyder: Eleven kan selv lære en vis mængde, i forhold til egne læringsforudsætninger, men ved hjælp fra lærere og stærkere elever kan eleven opnå større læring. Dette betyder, at eleven med større chance kan opnå ... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om elevdifferentiering og stilladsering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.