Modulprøve i PL4 om tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulprøve i PL4 om tosprogede elever

Modulprøve i PL4.

Studieprodukt i Undervisning af tosprogede.

Opgaven diskuterer hvorvidt tosprogede elever er en ressource eller en ulempe ud fra et interview med Pauline Gibbons.

Opgaven indeholder analyse, diskussion og til sidst et fiktivt undervisningsforløb til udskolingen, der er tænkt at skulle tilgodese tosprogethed i klasseværelset.

Indhold

1. Analyse
2. Diskussion
3. Undervisningsforløb
Litteraturliste

Uddrag

1. Analyse
Det er klart for mange lærere i den danske folkeskole, at tosprogede elever er mere ressourcekrævende end de etnisk danske elever. Dette forværres kun af mediernes ”os og dem” fremstilling af de etniske minoriteter i Danmark. Men er det en ulempe eller en fordel med et multikulturelt klasseværelse? Ifølge Pauline Gibbons er de tosprogede elever en ressource i sig selv man som lærer skal benytte sig af, og ikke en forhindring. Hun siger i interviewet at der er mere støtte at finde for tosprogede elever i det almene klasseværelse, (Mainstream classroom) end der er i en specifik sprogklasse. Dette bliver begrundet af flere faktorer. Først og fremmest er materialet i det almene klasseværelse allerede eksisterende, hvorimod det skal opfindes af underviseren i en sprogklasse. Dette gør at tosprogede elever lærer et sprog med flere faglige begreber der kan bruges senere i deres uddannelse, og således både udvikler deres sprog og deres egentlige faglige viden. Samtidig kan de etnisk danske elever være en stor støtte og hjælp, for deres tosprogede klassekammerater. Det er dog ikke kun en fordel for de tosprogede elever, men også for de etnisk danske elever. Vi lever i en stigende multikulturel verden, og eleverne vil i deres liv opleve dette på egen hånd, derfor er det vigtigt at de er opmærksomme og er åbne for folks forskelligheder.
Vi har en mulighed for at skabe et klasseværelse der fra barnsben af, kan lære børn at begå sig med folk fra andre kulturer, og samtidig gøre dem opmærksom på den generelle respekt for fremmede som er ønskelig i et hvert dannet menneske. At tosprogede elever er i et alment klasseværelse,... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve i PL4 om tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.