Studieprodukt om demokrati og medborgerskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt om demokrati og medborgerskab

Studieprodukt i KLM om Demokrati og medborgerskab – Demokrati som dannelsesideal i folkeskolen

Problemformulering
Hvordan kan demokratiets rolle i Danmark ses afspejlet i folkeskolens demokratiske dannelsesideal?

Underviserens kommentar

Problemformuleringen er lidt kringlet men godkendt da den rummer alle CKF'er

Indhold

Indledning
Problemformulering
Disposition
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I folkeskolelovens paragraf 1, stk. 3 står der: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” Her tydeliggøres skolens opgave til at danne eleverne til demokratiske medborgere. Men hvor stammer det dannelsesideal egentlig fra?
I dagens Danmark er der diskussioner om, hvad demokrati er, og hvem det inkluderer. Der ses argumenter om Danmark som kulturelt fællesskab, hvor f.eks. muslimer tit bliver inddraget i diskussionen. Det sås bland andet i tørklædedebatten, hvor det blev udtryk, at tørklædet var undertrykkende , og undertrykkelse er et problem for et demokrati, der bygger på ligeværd og frihed. Problematikken i debatter som denne påpeges også af Rune Lykkeberg, der skriver, at demokratiet også er ”[…] et regime, hvor man konstruerer et... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om demokrati og medborgerskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.