Studieprodukt om chanceulighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 3614
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2012
  • 14-05-2013

Studieprodukt om chanceulighed

Studieprodukt i specialpædagogik om hvordan kan skolen bidrage til at kompensere for chanceulighed?

Problemformulering
Hvordan kan skolen bidrage til at kompensere for chanceulighed?

Underviserens kommentar

Meget fin opgave, da jeres opgave lever op til alle krav til dette studieprodukt - jeg er imponeret.! Godt ramt med anslag!

Forfatterens kommentar

Undervisers kommentar til vores definition af social arv var: "Hvorfor vælger I den definition, når vi har en hel bog der forsøger at indkredse begrebet mere kvalificeret?"

Indhold

Indledning
Problemformulering
Social arv eller chanceulighed?
Ejrnæs appliceret på casen om Jan
Bourdieus teori om felt, kapital og habitus
Bourdieu appliceret på casen om Jan
Chanceulighed og skolen
Chanceulighed og skolen appliceret på casen om Jan
Konklusion
Litteratur
Webkilder
Bilag 1: Case om Jan

Uddrag

Vi vil i denne opgave belyse skolens muligheder for at kompensere for social arv og chanceulighed i det senmoderne samfund. Vi henholder os til definitionen på social arv fra Wikipedia: "Overførsel af sociale problemer fra forældre til børn". Vi vælger dog at bruge begreberne chanceulighed og risikobørn, da de har fokus på samfundsstrukturerne og ikke på samme måde er determinerende og individualiserende.

Teoretisk fokuseres der først på Morten Ejrnæs' forskning vedr. chanceulighed og risikobørn i det danske samfund. Vi inddrager derefter den senmoderne samfundsteoretiker Pierre Bourdieus begreber omkring habitus, felt og kapital. Efterfølgende beskæftiger vi os med skolens muligheder for kompenserende strategier for chanceulighed på baggrund af Anne Maj Nielsens artikel om skolen og den sociale arv. Som empirisk indgangsvinkel til emnet har vi valgt at gøre brug af en case,1 som vi anvender til teoretisk analyse... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om chanceulighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.