Biodiversitet, løv og nåleskov | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 12
  • 2466
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2013
  • 08-01-2014

Undervisningsforløb: Biodiversitet, løv og nåleskov | Studieprodukt

Studieprodukt i biologi om biodiversitet, løv og nåleskov.

Opgaven indeholder også et undervisningsforløb som kan bruges for at demontere diverse forskelle.

Problemformulering

Hvordan kan man undervise en 8. klasse i forskellen mellem to skovtyper, dvs. løvskov og nåleskov, der har den største biodiversitet. Ud over det skal vi finde forskelle i de abiotiske faktorer, der påvirker biodiversitet og levevilkårene for dyr og planter. Ud over det vil jeg vise hvorledes man kan beregne shanonindex og diversitetsindex, dette er dog ikke noget de skal lære i 8. klasse og heller ikke noget jeg vil inddrage i et undervisningsforløb.

Indhold

Problemformulering
Teori
Biodiversitet
Succession
Abiotiske/biotiske faktorer
Natur og kultur skov
Nåleskov og løvskov
Hypotese
Metode
Resultater
Lys og jordbund
Bundvegataion
Dyr
Træer
Skovtype individer
Undervisningsforløb
Konklusion
Kildehenvisning

Uddrag

Teori

Biodiversitet

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af levende organismer. Ordet fortæller om, hvor meget forskelligt liv, der findes på det givne sted, fx i et økosystem. En enkel måde at beskrive biodiversitet på, er at tælle antallet af arter. Men det kan give upræcise resultater, da der fx er mange arter i kornmark, fordi der også er en masse vild vegetation. For at få en høj biodiversitet, skal der altså både være et stort antal af forskellige arter, men også være en ligelig fordeling mellem arterne, så det ikke er en speciel art der dominerer.

Biodiversitet kan udregnes på en præcis måde, ved at bruge Shannon index. Shannon-

indexet bruges til at udtrykke artdiversiteten, ved at bruge en formel:

P1 er hyppigheden i procent for arten ”i”.

Diversitetsindex (DI) beregnes som antal forløb/ antal individer, hvor et forløb udgøres af samme art træer der passeres uden at man støder på andre arter af træer. Diversitetsindex er ligesom Shannon-index et udtryk for biodiversitet.

Succession

Små ændringer i en skov, kan have stor indflydelse på økosystemet. Hvis der fx vælter et træ i en skov, kommer der en lysning. Denne forstyrrelse vil ændre forholdene i skoven. Hvis sådan en lysning får lov til at passe sig selv, uden nogen indblanding, vil der starte en udvikling i økosystemet. Dette forløb kaldes for succession.
Der vil vokse nye planter frem, som kan variere alt efter hvordan skovbunden og de klimatiske forhold er. Der findes tidlig succession og sen succession.
Hvis vi tager et eksempel, hvor der er et træ der er væltet, vil den tidlige succession komme hurtigt efter forandringen. De planter der dominerer i den tidlige succession, kaldes for
r-strateger, de har en kort livscyklus, er gode til at sprede sig, udnytte lyset og kaste frø. R- strategerne producerer mere glukose, end de kan nå at respirere, det betyder at de producerer biomasse, så planterne vokser. Den sene succession vil komme længere tid efter forandringen. De planter der kommer i den sene succession, kaldes for k-strateger, de har en lang livscyklus, satser på at vokse sig store, og lave et stort rodnet, ved at trække vand op. K-strategerne udkonkurrerer r-... Køb adgang for at læse mere

Biodiversitet, løv og nåleskov | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.