Studieprodukt om at bryde den sociale arv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 2082
  • PDF
  • Andet
  • 2013
  • 19-11-2013

Studieprodukt om at bryde den sociale arv

Studieprodukt i psykologi om børn og social arv.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere medvirke til ikke at fastholde eleverne i deres familiære position, for derigennem at bryde den sociale arv?

Underviserens kommentar

Den var på højt niveau.

Indhold

1. Indledning s. 2
2. Problemformulering s. 2
3. Metode s. 2
4. Beskrivelse af teorier s. 3
5. Case s. 3
6. Sammenfatning s. 5
7. Afrunding s. 6
8. Litteraturliste s. 7

Uddrag

For at præcisere min problemformulering, vil jeg kigge på hvilke problemer en elev kan have i sin trivsel der skyldes den negative sociale arv. Dette har jeg valgt at gøre ud fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv, hvor jeg har valgt at bruge Pierre Bourdieus kapitals teori, for at understrege, hvordan samfundets forventninger kan have indflydelse på elevernes trivsel og læring. Jeg vil i disse sammenhænge også benytte mig af et begreb som positionering for at undersøge hvilke interaktive processer der opstår i et klasserum. Derudover synes jeg det er oplagt at bruge John Bowlbys teori om tilknytning, både for at give min opgave en humanvidenskabsteoretikers syn på problemet, men også for at bruge teorien videre løsningsorienteret. Afslutningsvis, vil jeg benytte mig af Daniel Sterns teori, for at præcisere vigtigheden af relationer i forhold til børns udvikling... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om at bryde den sociale arv

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.