Algebra og tal | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2061
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 25-04-2013

Undervisningsforløb: Algebra og tal | Synopsis

Synopsis, Matematik fælles del. Emne: Tal og algebra. Didaktisk emne: Den sproglige dimension.

Undervisningsforløbet er tænkt.

Indledning.
Vi er lærer i en 5. klasse, og skal til at arbejde med emnet ”tal og algebra” i et forløb på 6 lektioner af 45 min. Klasselæreren vil gerne have fokus på udvikling af elevernes symbol- og kommunikationskompetence, og snakker derfor med sine kollegaer om et forløb hvor de pågældende kompetencer kan udvikles. Hun beslutter sig for, i sit forløb, at bruge både enaktive, ikoniske og symbolske repræsentationsformer , til støtte i elevernes udvikling af deres i forvejen kendte sprog til det matematiske symbol sprog.

Indhold

Indledning 1
Kort beskrivelse af undervisningsforløbet 1
Den sproglige dimension 1
Sprog af 1. orden 2
Sprog af 2. orden 2
Didaktisk relations model 2
Mål 2
Formål: 2
Delmål: 2
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Indhold 3
Lærerprocessen 5
Evaluering 5
Litteraturliste 5
Bøger 5
Links 6

Uddrag

Didaktisk relations model
Mål
Formål:
Formålet med undervisningsforløbet er, ”at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold”.
Endvidere skal undervisningsforløbet ”medvirke til at, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en samfundsmæssig sammenhæng” .
Delmål:
Med undervisningsforløbet hjælper vi eleverne til at udvikle deres kommunikationskompetence, ved at eleverne ”skal udtrykke sig mundtlig og skriftlig om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger”.
Derudover vil vi sætte fokus på symbolbehandlingskompetencen, ved at eleverne skal ”afkode og anvende matematiske symboler…”, samt ”oversætte ledet mellem dagligsprog og symbolsprog”. Endvidere vil vi arbejde hen i mod at eleverne skal, ”i arbejdet med tal og algebra, kunne anvende regningsarternes hierarki. ” ... Køb adgang for at læse mere

Algebra og tal | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.