Studieprodukt om afvigelse og normalitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 3655
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 21-05-2013

Studieprodukt om afvigelse og normalitet

Studieprodukt i socialpædagogik om normalitet og afvigelse, og de social pædagogisk tiltag der kan bruges, - der er taget udgangspunkt i en case.

Problemstilling:
Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at reagere/handle, når en elev eller flere elever skaber en form for vanskeligheder/konflikter i en undervisningssituation? Findes der i det hele taget en entydig manual til, hvordan man som lærer skal håndtere vanskelige elever? Er svaret her at tilbyde de vanskelige elever specialundervisning?

Indhold

Indledning 3
Observation som redskab (beskrivelse af teori) 3
Empiri – Observation 4
Empiri med henblik på normalitets- og afvigelsesbegrebet 5
Konkrete specialpædagogiske tiltag i forbindelse med vores observation 6
Figur - LP-modellen i praksis 8
Kritiske refleksioner over inklusionen af vanskelige elever med henblik på vores empiri 8
Litteraturliste 9
Bilag A 10

Uddrag

Empiri – Observation:
Vi befinder os i en 2. klasse på en skole i Roskilde kommune med 23 elever og én lærer. De har faget dansk, hvor de har fået til opgave at spille forskellige brætspil med den hensigt at skrive en spillemanual.
Eleverne inddeler sig i grupper, vælger et brætspil, og hermed er timen sat i gang. Læreren runderer i lokalet og stopper op ved et bord, hvor tre drenge spiller yatzy, fordi en af drengene hæver sin stemme.
En af drengene (Elev x) har lige haft sin tur, men vil ikke sende raflebægeret videre til den næste i rækken (Elev y). Elev y vælger at tage bægeret alligevel, da det ifølge reglerne er hans tur. Dette medvirker at Elev x rejser sig op og råber, at han vil have bægeret tilbage, for ellers vil han ikke spille mere. Eftersom dette ikke sker, slår han ud efter spillet, hvilket resulterer i, at terninger, blok m.m. havner på gulvet... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om afvigelse og normalitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.