Analyse af elevtekst og elevinstruktion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1785
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2014
  • 12-05-2015

Studieprodukt: Analyse af elevtekst og elevinstruktion

Studieprodukt i dansk med en analyse og vurdering af en elevinstruktion.

Jeg vil i min opgave udarbejde en analyse og vurdering af en elevtekst, som er skrevet af en folkeskoleelev ved navn Nina.

Elevteksten er en instruktion, som er en anvisning til, hvordan noget skal udføres/benyttes.

Desuden vil jeg afslutte min opgave med relevante vejledningsforslag til eleven.

Indhold

Analyse og vurdering
Respons – og vejledningsforslag
Litteraturliste
Bilag 1 – Trin for trin opstilling
Bilag 2 – Tegninger til fra elevtekst

Uddrag

Før eleven går i gang med, at skrive sin opgave, er det nødvendigt at eleven har genrebevidsthed. I tilfældet med denne elevtekst, kunne jeg forstille mig, at eleverne har fået tildelt en opgave i retning af 'Lav en instruktion af et selvvalgt emne', og ud fra dette har eleven valgt, at lave en instruktion til et computerspil. En instruktion instruere i, hvordan en aktivitet gennemføres for, at opnå et mål . Inden jeg vil gå i gang med, at analysere samt vurdere elevteksten vil jeg kort komme ind på, hvad en instruktion indeholder, nemlig mål, materialer og de enkelte trin.

Elevteksten jeg har valgt, at analysere er skrevet af eleven Nina der går i 4.klasse. Teksten bærer ingen overskrift og allerede i starten, kan jeg vurdere at eleven ikke opfylder struktur punktet 'Mål' – da der her ønskes skitseret kort, hvad handlingsforløbet vil resultere ud i. F.eks. kunne eleven have skrevet 'Hvordan spiller man MovieStarPlanet' og ud fra dette have opfyldt punktet 'mål'. Alligevel opfatter jeg elevteksten, som en tekst der er opstillet i kronologisk rækkefølge, altså er der ikke på noget tidspunkt, efter at eleven nævner materialerne, hvor man tænker 'hvor mon det kom fra'... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst og elevinstruktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.