Studieøvelse i Lærer i skolen om klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 9
  • 3694
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2019
  • 01-11-2019

Modulopgave: Studieøvelse i Lærer i skolen om klasseledelse

Studieøvelse i PL modulet "Lærer i skolen" (LIS).

Indsnævring af undersøgelsesfelt / problemstilling
Da klasseledelse er et meget bredt tema, har vi valgt at indsnævre undersøgelsen yderligere, idet vi har valgt at fokusere på punkt to og tre i John Hatties beskrivelse af de vigtigste lærerkompetencer (fra: Løw, 2015, s. 20). Vi har derfor hovedsageligt kigget på lærerens evne til at lede og skabe tydelighed og struktur i undervisningen samt dennes evnes til at håndtere støj og uro i klassen.

Indhold

Undersøgelsesfelt / overordnet problemstilling
Indsnævring af undersøgelsesfelt / problemstilling
Beskrivelse af skole og undervisningspraksis
Observationsrolle og struktureret eller åben observation metodehenvisning begrund jeres valg
Fokusfelter
Observation af to engelsktimer
Analyse og sammenligning af to forskellige måder at lede en klasse på
Vurdering
Referenceliste

Uddrag

Undersøgelsesfelt / overordnet problemstilling
Vi har valgt klasseledelse som vores overordnede undersøgelsesfelt. Klasseledelse handler grundlæggende om “rammesætning og facilitering af interaktions- og læreprocesser”, (Løw, 2015, s. 19) og kan inddeles i tre indbyrdes forbundne områder: relationsledelse, procesledelse og rammeledelse (Løw, 2015, s. 21).
Det mest omfattende studie af, hvad der er vigtigt for elevernes læring, peger på læreren som afgørende faktor for elevernes læringsudbytte. Studiet, som er foretaget af uddannelsesforskeren John Hattie, beskriver de tre vigtigste lærerkompetencer som følgende (refereret fra: Løw, 2015, s. 20):

---

Beskrivelse af skole og undervisningspraksis
Den valgte skole har 335 elever, som er fordelt i gennemsnit med 21 elever pr. Klasse.
Ifølge hjemmesiden har skolen fokus på kost og bevægelse. Deres værdier, som er udtryk for den grundlæggende måde de møder børnene, forældre og kolleger på, er: Tryghed, Faglighed og Styrke.
Overordnet set er det vigtigt for skolen, at man behandler hinanden godt og at der er plads til alle. På alle... Køb adgang for at læse mere

Studieøvelse i Lærer i skolen om klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.