Studiegodkendelsesopgave | GK2 med case om Rebecca

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 10
  • 2229
  • PDF
  • Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • 2020
  • 10-09-2020

Modulprøve: Studiegodkendelsesopgave | GK2 med case om Rebecca

Studiegodkendelsesopgave med henblik på sundhed og trivsel

Det er en besvarelse af en caseopgave (en GK2 skriftlig prøve) dog her som en studiegodkendelsesopgave.

Forfatterens kommentar

Flere koblinger fra case til teori

Indhold

Indledning: 3
Analyse 4
Det brede/ snævre sundhedsbegreb 4
Der er 3 niveauer i forebyggelsen: 4
Kommunikation 7
Den anderkendende samtale 8
Vækstmodellen: 8
Konklusion: 9
Litteraturliste: 10

Uddrag

Indledning:
I dag går mere end 90% af alle børn mellem 3 og 6 år i børnehave, og det er en massiv stigning der er sket over sidste 100 år. Børnene skifter meget imellem hjemmet og institutionen, og derfor er et godt samarbejde med forældrene alfa omega. Vi har brug for forældrenes hjælp, og forældrene har brug for pædagogernes hjælp, hvis der skal gives den bedste omsorg til børnene. Omsorgen ligger gemt i mange aspekter, og et af de aspekter som jeg vil ligge vægt på i denne opgave, er sundhed.
For passer vi bedst på vores børn hvis vi sikrer os at deres BMI ikke overstiger sundhedsplejerskens skema, eller bør det mentale helbred ligge højere?
I år 2020 er det blevet vedtaget at sundhedsplejersker ikke længere skal veje børn, og i stedet have større fokus på det brede sundhedssyn. Mange ting har ændret sig i løbet af årene, og især indførelse af sukkerpolitikker på diverse skoler og institutioner gør sig gældende, for at ”redde” børn for slikkepindene og kagemanden, når der skal deles ud til fødselsdage. Men hvilken effekt har den målrettede fokus på kost og ernæring?

Der står i Dagtilbudslovens § 7 stk. 2, at: ”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”. (www.retsinformation.dk, Dagtilbudsloven)

Jeg vil i denne opgave komme ind på vigtigheden af god kommunikation imellem forældre og pædagoger og have Rebecca's sundhed for øje. Det gode samarbejde mellem professionelle og pårørende, er underlagt tavshedspligten, og jeg vil derfor også komme ind på vigtigheden af at overholde dette.

Jeg vil kaste blik på Steen Wacherhausens teori om det brede sundhedssyn. Derudover vil jeg undersøge teorier om kommunikation og svære samtaler mellem professionelle og pårørende, og forsøge at komme med et handleforslag, ift. Rebecca's trivsel og sundhed... Køb adgang for at læse mere

Studiegodkendelsesopgave | GK2 med case om Rebecca

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.