Struktur og medbestemmelse i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 29
  • 9436
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2020
  • 20-11-2020

Kompetencemålsprøve, Undervisningsforløb: Struktur og medbestemmelse i undervisningen

PL-eksamen om struktur og medbestemmelse i undervisningen.

Problemformulering
Hvilke muligheder kan læreren have for at skabe gode rammer og struktur i sin undervisning for alle elever uden at gå på kompromis med elevernes medbestemmelse?

Indhold

Indledning 2
Introduktion til det didaktiske nærbillede 2
Didaktisk nærbillede 2
Problemformulering 3
Metode og læsevejledning 3
Pædagogisk tema 4
Undervisningsforløbet 5
Mål 5
Færdigheds- og vidensmål 5
Læringsmål 6
Indhold 6
Læreprocessen 7
Arbejdsformer 8
Rammefaktorer 8
Læringsforudsætninger 9
Vurdering/evaluering 10
Analyse 10
De to læringssyn 10
Differentiering 12
Undervisningsdifferentiering 13
Elevdifferentiering 13
Differentiering i praksis 14
Klasseledelse med perspektiv på struktur 15
Rammeledelse og classroom management 15
Klasseledelse i praksis 17
Medbestemmelse med perspektiv på motivation 18
Medbestemmelse i praksis 19
Struktur og medbestemmelse, en kombination 20
Kombinationen i praksis 22
Efterbehandling 23
Diskussion og handleperspektiver 23
En fælles forståelse af medbestemmelse 23
Folkeskolens overordnede dannelsesopgave 24
Elevdifferentiering – en udfordring i praksis 25
Konklusion 26
Bibliografi 27
Bilag se ”ekstramateriale”

Uddrag

Medbestemmelse har i et utal af forskningsprojekter vist at have positiv indflydelse på en sund klasseledelse og elevens læringsudbytte. Praktikken på læreruddannelsen gjorde det dog klart, at medbestemmelse hos nogle elever snarere bliver set som den diametrale modsætning til klare rammer og strukturer. Hvis folkeskolen skal være for alle, må man samtidig stille sig selv spørgsmålet, om struktur behøver at udelukke medbestemmelse og omvendt. Denne undren har vi været meget optaget af, og det er derfor opgavens intention at belyse spørgsmålet på baggrund af følgende didaktiske nærbillede.

Introduktion til det didaktiske nærbillede
Det didaktiske nærbillede er erfaret af den ene lærerstuderende i en 4.klasse i et praktikforløb på første årgang på en middelstor folkeskole i Østjylland. Det didaktiske nærbillede udspiller sig i danskundervisningen cirka tre uger inde i praktikken, efter de lærerstuderende observerede og varetog små undervisningssekvenser de første tre uger.

Didaktisk nærbillede
Den ene lærerstuderende gennemgår mundtligt en opgave for 4.a ud fra et opgaveark, der er blevet udleveret til hver enkelt elev. Eleverne skal selv vælge en kreativ måde at fortælle resten af klassen, hvad de drømmer om, når de bliver store. Dertil er der opstillet et mål, omkring at eleverne skal gøre sig tanker om deres fremtid, hvilket bliver formidlet mundtligt til eleverne. I den udleverede... Køb adgang for at læse mere

Struktur og medbestemmelse i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.