Struktur og læringsmål i undervisningen | Praktik kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Praktik (Dansk 4. - 10. klassetrin)
 • Godkendt
 • 13
 • 2270
 • PDF
 • Andet
 • 2016
 • 11-05-2016

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 1: Struktur og læringsmål i undervisningen | Praktik kompetencemålsprøve

Besvarelse af kompetencemålsprøven på praktik niveau 1 med fokus på didaktik.

Problemformulering

Hvordan kan jeg som kommende lærer skabe struktur og læringsmål i undervisningen og samtidig bruge evaluering til at udvikle min undervisning?

Opgaven indeholder en analyse med fokus på målorienteret undervisning og feedback på baggrund af John Hattie og struktur på baggrund af Hilbert Meyer. Derudover er Olga Dysthes princip om det flerstemmige klasserum inddraget

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Teori 2
Klar strukturering af undervisningsforløbet
Målorienteret undervisning og formativ feedback
Ligeværdig dialog
Empiri 3
Præsentation af empiri
Videosekvenser
Logbøger
Analyse af empiri 4
Konklusion 6
Praksisudvikling 6
Litteraturliste 7
Bilag 1 8
Bilag 2 10
Bilag 3 12

Uddrag

Indledning
I efteråret var min praktikgruppe og jeg ude på vores første praktikforløb i 8.y på X.
Vi bemærkede at klassens faglige niveau er divergent og det ofte er de fagligt stærke elever, som har taletid i undervisningen. Eleverne udformede en slutevaluering af vores forløb, og gav udtryk for, at de havde været glade for at arbejde sammen i grupper og havde oplevet at klassen var blevet et kollektivt læringsrum. Da vi skulle planlægge undervisningsforløbet for denne praktikperiode, ønskede vi at fortsætte af samme tangent som sidst for at tilgodese elevernes ønsker.

Den første dag vi skulle undervise i 8.y, var eleverne meget urolige og vi praktikanter gik fra undervisningen med en dårlig fornemmelse. Vi mente, at det kunne være et tegn på, at vores undervisning manglede struktur. Derfor begyndte vi på anden dagen at have fokus på klar struktur og målorienteret undervisning. Da vi på forhånd vidste at det faglige niveau i klassen spredte vidt, ville vi lægge ekstra vægt på den enkelte elevs progression, selvom vi med dette kunne risikerer at miste det kollektive læringsrum.

Metodeafsnit
I denne opgave vil jeg primært komme ind på kompetenceområdet didaktik.
Jeg vil benytte mig af empiri i form af elevlogbøger og to videosekvenser fra undervisningen.
For at belyse min problemformulering vil jeg tage udgangspunkt i John Hatties bog ”Synlig læring – for lærere” med særligt fokus på mål og feedback. Jeg vil desuden også tage afsæt i det første punkt på Hilbert Meyers liste over 10 kendetegn på god undervisning og Olga Dysthes bog ”Det flerstemmige klasserum” med fokus på det dialogiske klasserum.

Teori
Klar strukturering af undervisningsforløbet
På Hilbert Meyers liste over 10 kendetegn på god undervisning ligger klar strukturering af undervisningen på førstepladsen, da struktur ifølge flere forskningsresultater har en positiv læringsmæssig indflydelse. At undervisningen skal have en tydelig struktur, betyder blandt andet at der skal være tydelige mål, tydeligt indhold og klare regler i klassen (Meyer, 2005: 17). Desuden er det også essentielt, at der er en klarhed i opgaverne, der er klarhed med hensyn til regler, rolleklarhed og klarhed mellem undervisningens mål, ... Køb adgang for at læse mere

Struktur og læringsmål i undervisningen | Praktik kompetencemålsprøve

[1]
Bedømmelser
 • 27-03-2019
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Rigtig god til inspiration