Storyline-pædagogikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 14
  • 4261
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 05-07-2005

Eksamensopgave: Storyline-pædagogikken

Eksamensopgave i pædagogik om storyline-pædagogikken.

Problemformulering
Kan storylinemetoden opfylde de krav, der i dag findes i folkeskolen, som vi tolker som faglighed, undervisnings- differentiering, handlekompetence og dannelse?
For at belyse denne problemstilling har vi følgende hjælpespørgsmål:
Hvad er konstruktivistisk læring?
Kan storylinemetoden betragtes som konstruktivistisk?
Tilgodeser storylinemetoden fagligheden?
Opfylder storylinemetoden ideerne med undervisningsdifferentiering?
Kan eleverne gennem storylinemetoden udvikle handlekompetence og dannelse?
Er storylinemetoden en undervisningsform vi som kommende lærere kan forsvare og vil bruge i undervisningen?

Indhold

Indledning Side 2
Problemformulering Side 2
Konstruktivistisk læring Side 3
Storylinemetoden Side 5
Kan storylinemetoden betragtes som konstruktivistisk? Side 6
Hvilke børn er det vi uddanner? Side 7
Hvad er handlekompetence? Side 8
Diskussion Side 10
Konklusion Side 12
Litteraturliste Side 15

Uddrag

I folkeskolens formål står der at skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre og i samarbejde med forældrene fremme den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Den del er det stadig lærerens opgave at fortolke og gøre konkret i forhold til undervisningen. Med de nye bindende faglige mål, kan det virke sværere at integrere disse blødere og umålbare værdier i undervisningen. Derfor stiller det i højere grad krav til os som lærere at finde en undervisningsmetode, som kan indeholde det hele. Vi har heldigvis stadig metodefrihed. Men det kan godt kræve sin mand/kvinde at bryde med gamle undervisningsmetoder. Man skal vide hvad man gør, så man kan forsvare sin metode både overfor kolleger, ledelse, bestyrelse og ikke mindst forældre.
Hvilken undervisningsmetode er det vi skal vælge? Hvad kan vi stå inde for? Det er efterhånden en kendt sag at påfyldningspædagogikken ikke er særlig hensigtsmæssig. Derimod er konstruktivisme slået igennem og blevet en anerkendt læringsform. Storylinemetoden er et af mange bud på nye undervisningsmetoder, som vi umiddelbart synes lyder interessant. Vi vil derfor prøve at undersøge den nærmere... Køb adgang for at læse mere

Storyline-pædagogikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.