Storyline | Fysik/kemi | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 2581
  • PDF
  • 2012
  • 09-10-2012

Studieprodukt: Storyline | Fysik/kemi | Undervisningsforløb

Storyline undervisningsforløb om raketprincippet.

Problemformulering
Hvordan kan Storyline integreres i et undervisningsforløb om raketprincippet blandt andet ved anvendelse af datalogning, i en 9. klasse?

Hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med anvendelse af datalogning og IT i undervisningen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 3
Teori 3
Fagdidaktiske overvejelser: 4
Storyline 4
IT i undervisningen – datalogger 5
Didaktiske overvejelser: 5
Læringsforudsætninger: 5
Rammefaktorer: 5
Mål: 6
Indhold: 6
Lektionsplan: 6
Læreprocesser: 8
Vurdering: 8
Litteraturliste 9
Bilag 1 – Danfoss Universe – Byg din egen raket 10

Uddrag

Indledning

Opgaven behandler et undervisningsforløb for en 9. klasse, der handler om rejsen ud i rummet.
Mine didaktiske overvejelser tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel . Jeg har ud fra de forskellige punkter i den dynamiske model beskrevet hvilke overvejelser, jeg har gjort inden for hver af disse. Forløbet er rettet mod en 9. klasse og er tilpasset de mål, der er stillet for faget fysik/kemi i folkeskolen.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i afsnittet om Drømmerejser (s. 134-146) i Prisma 8, eftersom at jeg har valgt at lave det som et storyline forløb. Den faglige læsning er en del af den historiske baggrund som eleverne vil blive præsenteret for. Ud over dette, skal eleverne bygge deres egen raket, filme affyringen og analysere filmen i programmet LoggerPro (datalogningsprogram)....

---

Fagdidaktiske overvejelser:
Storyline
En storyline er en ramme for undervisning og planlægning af undervisning. En god storyline åbner op for elevernes fantasi, og lyst til at lærer om et givent emne. I et storyline forløb bliver undervisningen rammet ind i en historie, en storyline. Denne historie bliver grundlaget for læringen hos eleverne, hvor eleverne skal træde ind i en rolle og arbejde aktivt i læringsprocessen. Et storyline forløb skal altid bygges på åbne spørgsmål, fordi at eleverne selv skal kunne reflektere, diskutere og argumentere på baggrund af deres egne undersøgelser. Storyline metoden tager fat om det enkelte barns viden, forestillinger og fantasi, som... Køb adgang for at læse mere

Storyline | Fysik/kemi | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Storyline | Fysik/kemi | Undervisningsforløb.