Stof og stofkredsløb | Studieprodukt 3. modul

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 12
  • 2480
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 06-05-2020

Undervisningsforløb: Stof og stofkredsløb | Studieprodukt 3. modul

Fysik/kemi studieprodukt på 3. modul (FK3: Elevers læring om stofkredsløb, ressourcer og interessemodsætninger).

Indledning
I det følgende vil jeg beskrive et undervisningsforløb om Nitrogenkredsløbet. Efter beskrivelse af undervisningsforløbet, beskrives de didaktiske valg der er taget i udarbejdelsen. Til sidst beskrives hvordan de forskellige kompetencer kommer i spil i undervisningen. Forløbet er tiltænkt en 9. klasse.

Indhold

Indledning: 2
Didaktisk design /Undervisningsforløb 2
Empiri 3
Didaktiske begrundelser for kompetencer 4
Kommunikationskompetencen 4
Perspektiveringskompetencen 5
Undersøgelseskompetencen 5
Modelleringskompetencen 5
Forklaringsmodeller 6
Sprogbrugssituationer og centrale begreber 7
Centrale begreber og fagord: 8
Litteraturliste 9
Bilag 1 10
Første artikel: 10
Anden artikel 14
Bilag 2 16
Minister scenariet: 16
Bilag 3 17
Model i flere dele: 17

Uddrag

Lektion
1
Repetition

Beskrivelse
Vi tager udgangspunkt i at eleverne har haft noget om følgende emner før:
- Kemiske reaktioner
- Salte
- Syre/base
Derfor skal disse genopfriskes, da de danner grundlag for at eleverne får indsigt i Nitrogenkredsløbet, om ikke andet gøre det lettere at forstå emnet og de forskellige processer der sker igennem kredsløbet.

---

Didaktiske begrundelser for kompetencer
Kommunikationskompetencen
På samme måde som undersøgelseskompetencen kommer denne i spil flere gange i løbet af forløbet.
I starten af forløbet repeteres nogle emner som er relevante for at gå i gang med emnet om nitrogenkredsløbet. Her kommer elevernes hverdagssprog i spil når de skal sætte egne ord på betydningen af fagord.
Herefter skal eleverne i forbindelse med kortlægningen af forforståelsen, igen bruge deres egne ...

---

Forklaringsmodeller
Der er utallige modeller over nitrogenkredsløbet på nettet. Og for en elev der ikke har set nitrogenkredsløbet før kan det afhængigt af modellens informationsindhold være svært at forstå modellen.

Da eleverne allerede i starten af forløbet skal udarbejde deres egne modeller er ret vigtigt at der stilladseres herigennem. Det forventes at eleverne i forskellige fag har arbejdet med modeller, og derfor måske også har lært at læse modellerne, og derved godt kan ”afkode” disse. Dette afhænger naturligvis af elevernes faglighed, og evnen til at afkode. Derfor kan der også i... Køb adgang for at læse mere

Stof og stofkredsløb | Studieprodukt 3. modul

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.